Kehosi ei tee virheitä

META-Health™ on uusi malli ymmärtää terveyttä ja toisaalta oireisiin ja sairastumiseen johtavia prosessejamme. META-Healthissa on tärkeitä perusolettamuksia, joita pyrin tässä artikkelissani avaamaan. Lisäksi viittaan tässä edellisiin kirjoituksiini ja aihetta tukeviin tutkimuksiin, nämä näet linkkeinä kirjoitukseni lomassa.

Olen jo lapsuudestani asti ollut taipuvainen ajattelemaan, että kaikella mitä meille tapahtuu, on jokin tarkoitus. Mikään täällä maailmassa ei ole sattumaa. Aikuisuuteen tullessani, opiskelujen ja työkokemukseni kautta aloin nähdä ja oppia yhä lisää. Ja tietenkin myös omat henkilökohtaiset elämänkokemukseni vahvistivat vuosi vuodelta tätä ymmärrystä.

Vuonna 2010 törmäsin ”sattumoisin” NLP:n kautta META-Healthiin, ja aloin tutkia asiaa tarkemmin netistä löytämäni tiedon avulla. Oli kuin olisin päässyt vihdoinkin kotiin! Alkoi tulla yhä syvempää selitystä kaikelle sille, mitä jollakin tasolla olin aina tiennyt, ja se kaikki oli äärimmäisen kiinnostavaa. Tästä käynnistyi oma meta-polkuni, joka on johtanut minut opiskelemaan META-Health Master Practitioneriksi ja Traineriksi.

Kehomielesi ei siis tee virheitä, näin väitän. Tässä on vahvasti kyse terveysuskomuksista, joita käsitellään laajalti myös META-kursseilla. Meillä on jokaisella omat käsityksemme ja totuutemme siitä, mitä sairaudet ovat, miten ne syntyvät ja mitkä sairaudet voivat tai eivät voi olla parannettavissa. Kuten myös, millaiset keinot toimivat tai eivät toimi, kun halutaan parantua sairauksista.

Länsimaisessa lääketieteessä harvoin tiedetään sairauksien perimmäisiä syitä, ja tämä onkin kiinnostava ilmiö. Enemmän puhutaan sairauksien yleisistä riskitekijöistä, mutta mitä jos olisi mahdollista avata se, mikä tarkalleen on käynnistänyt sairausprosessin? Välillä tuntuu, että sairausprosessin käynnistävien tekijöiden tutkiminen ei edes ole tieteellisesti kovin kiinnostavaa, muuta kuin geenitutkimuksen tasolla. Pelkästään geeneihin uskominen valitettavasti saa aikaan “uhri-identiteetin”, koska en voi vaikuttaa omiin geeneihini millään tavalla.

Lääketieteessä pitkänä perinteenä ja tavoitteena on ollut pääasiassa se, että sairauden oireet saataisiin poistettua tai pidettyä kohtuullisina. Ei esimerkiksi se, mikä syvempi merkitys ja tarkoitus tällä sairaudella ja paranemisella on ollut ihmiselle. Sairaus on kuitenkin paljon monitahoisempi ilmiö, kuin pelkkä oire. Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että tämänkin ilmiön ja perinteisen toimintatavan taustalla ovat terveysuskomukset?

META-Health yhdistää ”bio-loogista” solubiologian ja embryologian (alkionkehitysoppi) tietoa muun muassa stressi- ja traumatutkimukseen, psykoneuroimmunologiaan ja energialääketieteeseen (mm. kiinalainen ja intialainen viisaus kokonaisesta ihmisestä). META-Healthissa tarkastellaan ihmisen terveyttä ja oiretta aivojen, tietyssä elinkudoksessa olevien solujen toiminnan, tunteiden, uskomusten, sosiaalisuuden ja ihmisen käyttäytymisen tasoilla. Lisäksi oireemme tulevat aina kertomaan meille henkisellä tasolla tarvittavasta muutoksen tarpeesta, omassa elämässämme.

Kun sairastumme, näillä kaikilla em. tasoilla tapahtuu asioita ja ilmiöitä synkronisesti, yhtäaikaisesti. Perinteinen psykosomatiikka tai keho-mieli –lääketiede usein lähtee syy-seuraus -ajattelusta, jossa ensin tapahtuu jotakin mielessä, sitten kehossa – tai päinvastoin.

chronic process

META-Healthissa myös nähdään sairausprosessin polaarisuus: sairausprosessi käynnistyy aina stressivaiheella (yo. kuvassa punainen vaihe). Tässä vaiheessa ei ihmisellä välttämättä ole vielä mitään oireita kyseisessä kudoksessa, mutta ihminen saattaa tunnistaa itsessään yleisiä stressin merkkejä. Kun stressivaihe syystä tai toisesta päättyy, alkaa stressistä elpymisen vaihe (sininen vaihe), jossa korjataan stressivaiheen aikana tapahtuneita solumuutoksia ja saatetaan kehomieli takaisin tasapainotilaan, erityisesti kyseisen elimen ja kudoksen osalta, joka on ollut stressissä. Kroonisissa sairauksissa tätä stressin laukaisijaa ei ole tiedostettu, ja sykli toistuu yhä uudelleen, samalla kuluttaen kehon ja mielen voimavaroja yhä enemmän.

Tulehdusreaktiot ovat tarkoituksenmukaisia tässä prosessissa, ne tulevat tyypillisesti kyseisen elimen tai kudoksen stressivaiheen päätyttyä. Tulehdusreaktio tulee siis saattamaan kyseistä aluetta takaisin tasapainotilaan. Kipujen osalta erityisesti tulehdukselliset kivut tulevat tässä vaiheessa prosessia, toinen esimerkki on atooppisen ihon tulehdusvaihe. Me tarvitsemme siis myös erilaisten mikrobien käynnistäviä tulehdusprosesseja tässä kehon ja mielen viisaassa itseparanemisen prosessissa.

Se mikä META-Healthissa on ehkä vallankumouksellisinta, on ymmärrys stressaavien, tunneperäisten ja jopa traumaattisten kokemusten merkityksestä sairastumisessa ja sairausprosessin käynnistymisessä. Puhumme UDIN-tapahtumasta, hetkestä, joka on ihmiselle täysin odottamaton, ja se käynnistää voimakkaan tunnereaktion. Ihminen saattaa tässä tilanteessa kokea jäävänsä täysin yksin selviytymään, koska hänellä ei ole tämän kaltaisessa tilanteessa valmista selviytymiskeinoa. Meillä jokaisella on kuitenkin yksilöllinen tapa havaita ja tulkita tilanteita, joita kohtaamme. Nämä yksilölliset reagointimallimme pohjautuvat omiin menneisiin kokemuksiimme sekä uskomuksiimme itsestä ja maailmasta. Tämä määrittelee pitkälti sen, mikä itse kullekin on elämässä stressaavaa ja mikä ei.

META-malli

Stressin laukaisijateema on niin iso osa META-Healthia, että käsittelen sitä seuraavissa artikkeleissani lisää. Tunteiden ja erityisesti lapsuuden stressin vaikutuksesta terveyteen on olemassa jo runsaasti tutkittua tietoa, laajojen pitkittäistutkimustenkin kautta. Valitettavasti tämä tieto ei vielä ole konkretisoitunut terveydenhuollon arkeen. Kuinka eri tavalla me voisimmekaan auttaa asiakkaita ja potilaita, jos kohtaisimme heidät kokonaisina, ottaen myös huomioon heidän menneet elämänkokemuksensa ja heidän yksilöllisen tapansa reagoida kehollaan ja tunnetasolla erilaisiin elämäntilanteisiin! Ja auttamalla heitä ottamaan entistä enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan; vapautumaan  kehoa ja mieltä jumittavista tunnereaktioistaan sekä uskomuksesta, että olen tämän tilanteeni uhri.

META-Health™ ei ole hoitomenetelmä, vaan se on tiedostamisen työkalu, joka voisi olla jokaisen kansalaisen käytössä. META-tietoisena oleminen sisältää esimerkiksi sen, että ymmärrät kehosi olevan älykäs; kaikilla kehomielen reaktioilla ja oireilla on jokin tarkoitus. Olet tietoinen omista stressinlaukaisijoistasi, tunteistasi ja uskomuksistasi, jotka vaikuttavat joka hetki. Otat vastuun omasta terveydestäsi ja siitä, että sallit kehomielesi parantua myös sillä tavoin, kuin meidän kehomme osaa sen luonnollisesti tehdä. Tämä ei poista sitä faktaa, että tarvitsemme myös lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa – parhaimmillaan nämä kaksi ”maailmaa” voivat elää sopusoinnussa rinnakkain!

Mitä tarkemman diagnoosin ihminen on saanut oireisiinsa liittyen, sitä paremmin pystymme tiedostamaan metanäkökulman kautta, miten ihmisen itseparanemisen kykyä voisi tukea parhaalla mahdollisella tavalla, kaikki ammattilaiset yhteistyössä. Suomessa tämä ajattelu on vielä tuoretta, mutta maailmalla on jo erittäin hyviä kokemuksia siitä, miten länsimaisen terveydenhuollon ammattilaiset ja täydentävien hoitomuotojen asiantuntijat voivat tehdä yhteistyötä potilaiden parhaaksi. Esimerkiksi amerikkalainen lääkäri ja META-Health ekspertti Diana Stefani-Hunyady on miehensä kanssa tehnyt hienoa työtä potilaiden tukemisessa diabeteksesta paranemisessa.

Jos minä saisin yhden toivomuksen ja toivomus täytettäisiin, maailma näyttäisi tältä: Terveyden- ja sairaanhoidossa, kuten myös erilaisten sosiaalisten haasteiden tukemisessa ei enää viljeltäisi mustavalkoista joko-tai –ajattelua (oikein – väärin, totta – ei-totta). Jokainen ammattilainen toimisi eettisesti omista lähtökohdistaan käsin, tiedostaen omat rajansa auttaa ja tukea toista. Samalla kuitenkin ammattien raja-aidat väljentyisivät sen verran, että jokainen ammattilainen kykenisi näkemään asiakkaansa tai potilaansa metanäkökulman avulla kokonaisena, kehon, mielen ja henkisyyden tasoilla, sosiaalisena olentona, joka kaipaa toista ihmistä omassa hädässään, kuuntelijaksi ja oivalluttajaksi. Vain tällä tavoin voimme saada aikaan syvällisempää paranemista ja eheytymistä kehon, tunteiden ja henkisyyden tasoilla sekä suhteessa muihin ihmisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan <3

Synttärikampanjan viimeinen viikonloppu!
PUOTIIN
close-image
-20% alennusta tarjouspaketeista etukoodilla TARJOUS20 
PUOTIIN
close-image
Korttipakat OSTA 3 MAKSA 2  
PUOTIIN
close-image
Saat kaupan päälle TSEMPPITARRAT kun ostat Perhekalenterin tai Hidasta elämää -kalenterin
PUOTIIN
close-image
24 tunnin ajan -50% etukoodilla TAKATALVI Pipo ja huivi -paketti 
PUOTIIN
close-image
ALE! -20% yli 40€ ostoihin!
PUOTIIN
close-image
OSTA 3 MAKSA 2  kirjat & kortit 
PUOTIIN
close-image
10€ OSTOSRAHAA etukoodilla FESTARIT10 
PUOTIIN
close-image