Kirjoittaja: Susanna Jussila

Susanna vastaa Hidasta elämää -verkkopuodin pyörittämisestä, kehittämisestä ja Hidasta elämää -tuotteiden markkinoinnista.
Susanna rakastaa puita, runoja, nopeaa juoksua ja hidasta joogaa.
Yhteys: susanna(at)hidastaelamaa.fi