Kirjoittaja: Johanna Elomaa

Johanna Elomaa on media-alan ammattilainen, sisältöosaaja, kirjoittaja ja luonnonsuojeluyhdistys Fans For Nature Finlandin puheenjohtaja. Blogissaan P.S. Tänään uskalsin... hän kertoo pelon voittamisesta, rohkeudesta oivaltaa ja vaikeistakin valinnoista. Kirjoittaja asuu osan vuodesta Aasiassa ja kirjoittaa paraikaa toista romaaniaan.