Verkkoluentosarja tunnelukoista

Inhimillistä ja syvää itsetuntemusta

Tunnelukot ovat usein lapsuudessa ja nuoruudessa syntyneitä skeemoja, jotka tuovat ymmärrystä siihen, miksi toimimme kuten toimimme, miksi tietyt tunteet ja kokemukset toistuvat elämässämme.

Verkkoluentosarjassa tutkitaan 18 eri tunnelukon syntymekanismia, sitä miten ne näkyvät käyttäytymisessä ja mitä tunnelukoilla yritetään ”ratkaista” ja varsin usein tavalla, joka tuo elämäämme henkistä kipua ja kärsimystä. Sen lisäksi käsitellään sitä, mikä on kunkin tunnelukon vapautumisessa ja työstämisessä tärkeää.

Tunnelukkotyöskentely ei ole kuitenkaan kiitotie tai pikaratkaisu. Ymmärrys tunnelukoista tuo hyväksyvää tietoisuutta ja ymmärrystä omista kipukohdista ja haasteista ja antaa konkreettista suuntaa, mikä juuri omalle eheytymiselle on tärkeää ja oleellista. Tunnelukot ovat usein kuitenkin olleet vuosia aktiivisia ja tästä syystä myös aika automaatiolla toimivia. Automaatioiden purkaminen kysyy toistoja, itseensä myötätuntoista sitoutumista sekä aikaa.

Jos haluat maksaa kotimaisella verkkopankkimaksulla, klikkaa tästä

Luennot ovat katsottavissa 30.3.2020 saakka verkkokurssialustalla ja kaiken kurssimateriaalin saa ladata myös talteen.

Luentojen teemat:

Osa 1: Mitä tunnelukot ovat? Miten ne syntyvät? Tunnelukot eivät määritä kaikkea ihmisyydessä, vaan ovat enemmänkin alitajuisia syvärakenteita, selviytymiskeinoja. Mitä eheytyminen on ja mitä se kysyy? Tällä luennolla käsitellään lisäksi hylätyksitulon ja alistumisen tunnelukko.

Osa 2: Vaikeiden tunteiden kohtaaminen ja tunnesäätelytaidot. Uhrautumisen tunnelukko, riippuvuuden tunnelukko, suojattomuuden tunnelukko, epäonnistumisen tunnelukko.

Osa 3: Erottelykyky ja itsereflektiotaidot. Tyypillisiä defenssejä, joita ihmissuhteissa nousee esille. Rankaisevuuden tunnelukko, Riittämättömän itsekontrollin tunnelukko, pessimistisyyden tunnelukko, vaativuuden tunnelukko.

Osa 4: Tunnelukot ihmissuhteissa. Kaltoinkohtelun tunnelukko, emotionaalisen estyneisyyden tunnelukko, oikeutuksen tunnelukko, kietoutuneisuuden tunnelukko.

Osa 5: Psykologinen turvallisuus. Tunnevajeen tunnelukko, hyväksynnän haun tunnelukko, vajavuuden tunnelukko, ulkopuolisuuden tunnelukko.


Jos haluat maksaa kotimaisella verkkopankkimaksulla, klikkaa tästä


Eevi Minkkinen on itsetuntemusohjaaja ja kirjailija. Skeematerapiaa (tunnelukkoterapia) hän on opiskellut osana kognitiivisen terapian opintoja. Eevin ohjaustyyli on inhimillinen, syvällinen ja helposti ymmärrettävä.

Jos haluat lukea enemmän tunnelukoista ennen kurssin alkamista, Eevin kirjoituksia tunnelukoista voit lukea alla olevista linkeistä:

Näin alistumisen ja hylkäämisen tunnelukot hankaloittavat elämää

Miksi jotkut pelkäävät aina pahinta? Pessimismi voi olla kipeän elämänkokemuksen synnyttämä selviytymiskeino

Näin voit lähteä työstämään tunnelukkojasi

Sisäisen paineen takana on usein epäonnistumisen pelko