Terveys ja tunteet: Aiheuttaako stressi sairauksia?

Yleisesti aletaan jo hyväksyä ajatus, että stressi liittyy jollakin tavalla sairauksien syntyyn. Tieto on kuitenkin tähän mennessä ollut hyvin hajanaista ja yleistävää. Monia yhteyksiä  ja  syy-seuraussuhteita on kuitenkin jo kyetty avaamaan.

Erilaisia oireita, johon stressi on kyetty enemmän tai vähemmän yhdistämään, ovat mm. ruuansulautuselinten oireet, niska-hartiavaivat ja päänsärky, kilpirauhasoireet ja erilaiset sydänsairaudet, vain joitakin mainitakseni. Psykologisten oireiden taustalla oleva stressi on silti aina ollut yleisemmin hyväksyttyä kuin fyysisesti näyttäytyvien oireiden ja sairauksien, vaikkakin tämä jyrkkä kahtiajako psyykkisiin ja somaattisiin sairauksiin on onneksi vähitellen murenemassa.

 

                        Kuva: Anja Hietala

Stressi näyttää myös liittyvän länsimaiseen elämäntapaan ja -tyyliin. Stressin tarkoitus ja merkitys on ehkä saattanut muuttua siitä, mikä merkitys stressillä on alun perin ollut. Millaista stressiä on kokenut tuhansia vuosia sitten elänyt luola-ihminen; silloin stressi on liittynyt moniin ulkoisiin, todellisiin elämän ja kuoleman uhkatilanteisiin. Ja millaista stressiä kokee nyky-ihminen; ehkä tyypillisimmin työhön, toimeentuloon ja ihmissuhteisiin liittyviä paineita ja konflikteja, jotka käynnistävät kehomielen stressireaktion ja samalla myös fyysiset ja psyykkiset oireet.

Usein ajatellaan liikaakin yleistäen, että stressi on oireen aiheuttaja. Mutta riittääkö tämä selitys – olisiko olennaisempaa tutkia, selvittää ja tiedostaa, mikä laukaisi stressin? Lähestytään asiaa esimerkin kautta.

Yhden yrityksen työntekijöillä on ollut paljon sairauspoissaoloja. On jatkuvaa flunssakierrettä, päänsärkyjä, alaselkäkipuja, ärtyneen suolen oireyhtymää ja närästysvaivoja. Tässä työpaikassa on ollut jo pitkään hyvin tulehtunut ilmapiiri. On ollut ajoittaista irtisanomisuhkaa, jonka vuoksi myös suhteet esimiehen ja alaisten välillä ovat olleet kireät. On ollut paljon riitatilanteita, joita on ollut vaikea sulattaa. Perinteisen ajattelutavankin kautta voimme jo nähdä, että todennäköisesti työstressi on ainakin yksi tekijä näiden oireiden syntymisessä.

Mutta voisimmeko tutkia tilannetta vieläkin syvällisemmin – jokaisen työntekijän yksilöllisen tunnekokemuksen kautta?

META-Health on uusi terveyden paradigma, joka ymmärtää sekä fyysisesti että psyykkisesti näyttäytyvien oireiden taustan, lähtien liikkeelle siitä, mikä on kullakin ihmisellä yksilöllinen stressin laukaiseva tekijä ja tilanne. META-Healthissa ymmärretään myös se, miksi ja millä tavalla oireet käynnistyvät. Sairausprosessi nähdään kahden päävaiheen, stressi- ja elpymisvaiheen kautta, eli jokaisessa oireessa on aina stressi mukana, joko lievemmin tai voimakkaammin koettuna.

Kun stressin laukaiseva tekijä pystytään avaamaan, ja ihminen tiedostaa oman tapansa reagoida tietyllä, hänelle tyypillisellä tunteella ja elinkudosreaktiolla tiettyihin tilanteisiin ja tapahtumiin, tämä avaa väylän myös tarvittavan muutoksen käynnistymiseen. Kokonaisuutta tiedostetaan ja avataan siis kehon, tunteiden ja uskomusten, henkisyyden ja ympäristön tasoilla.

Tiedostamalla omat ”stressorinsa”, vapauttamalla niihin liittyvät rajoittavat tunteet ja uskomukset ja oppimalla niistä, on siis mahdollista itse vaikuttaa omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa. Parhaimmillaan tämä tarkoittaa myös sairauksien ennaltaehkäisyä, kun tietoisuus oman kehomielen älykkäästä toiminnasta kasvaa.

 

 

Synttärikampanjan viimeinen viikonloppu!
PUOTIIN
close-image
VIELÄ EHDIT! Korttipakat OSTA 3 MAKSA 2  
PUOTIIN
close-image