Miksi emme hidasta, vaikka emme jaksa?

”Mielihyvä ja pelko saavat meidät sopeutumaan ja pitävät meidät vallitsevilla sosiaalisilla raiteilla. Jos tunnemme itsemme suotuisiksi ja hyväksytyiksi, hyvää oloa tuottavien hormonienemme taso nousee. Kunnon tujaus sosiaalista pelokkuutta ja häpeää saa useimmat ihmiset sovittamaan itsensä sosiaalisen hyväksyttävyyden raameihin. Torjutuksi tulemisen pelolla ja tunnustuksen kaipuulla on niin mahtava voima, että se saa meidät toimimaan vallitsevan järjestelmän arvostamalla tavalla. – – – Mikäli tahdomme tilanteen muuttuvan, meidän on kajottava tähän ihmisen pakonomaiseen käyttäytymismalliin. Meidän täytyy radikaalisti muuttaa käsitystämme hyvän elämän ulkoisista merkeistä.”

– Kirjasta John Naish: Riittää jo! – Irti maailmasta, jossa kaikkea on ihan liikaa, Atena Kustannus 2009

KÄYTÄ APUNA Pysähdyttäviä kysymyksiä

Tekstin kuva: Asko Kallonen