Mitä tehdä kun alkaa panettaa? – 11 askelta seksuaalisuuden syvempään kokemiseen ja avautumiseen

Kirjoitan tämän postin, koska syystä tai toisesta minulta kysytään usein, miten pärjätä sen kanssa, kun kaipaa läheisyyttä ja/tai seksiä.

Yksi syy kysymyksen esillä oloon on se, että seksuualisuus herää vääjäämättä henkisyyden kanssa. Omat tarpeet, vaistot, halu kontaktiin ja alitajuinen kaipuu sulautumiseen “äidin” kanssa – muutamia asioita luetellakseni, heräävät kaikki, kun tietoisuus koskettaa kehoamme, sydäntämme ja mieltämme. Henkisyys on henkiin heräämistä, ja se tarkoittaa koko pakettia ennemmin tai myöhemmin.

Minua inspiroivaan henkisyyteen kuuluu se, että kaikki osat “tuodaan kotiin”. Tämän vuoksi on tarpeen vastata myös siihen, mitä tehdä, kun sydän alkaa huutaa kaipuutaan ja jalkoväli tuntuu magneetin tavoin haluavan jotain lähelleen.

1. Älä paina mitään alas

Ensimmäinen periaate siinä, mitä kutsun inhimilliseksi henkisyydeksi, on se, että mitään ei paineta alas. On mahdotonta synnyttää minkäänlaista itsetuntemusta, jos tuota itseä tai sen osia ei voi päästää esiin. On oma aiheensa puhua siitä, miten omaan seksuaalisuuteensa saa kontaktin, mikä on monille olennaisempi juttu tässä kohtaa. Jos meillä kuitenkin on jonkinlainen kokemus seksuaaliseen vetoon, otetaan ekana se rohkea askel, että suostutaan sen olemassaoloon.

Tarkoitan tällä sitä, että oma seksuaalisuus saa olla olemassa ja tuntua paikasta, ajasta, ihmisistä, ajatuksista tai muodosta riippumatta. Henkisyys on tutustumista, ja tutustuminen edellyttää sitä, että kohteeseen suhtaudutaan hyväksyvästi ja ehdoitta. Harva haluaa tutustua sinuun, jos sinulla on ehtoja sille, millaisena sinä häneen haluat tutustua.

2. Älä toimi

Seksuaalinen energia siinä missä ajatukset ja tunteetkin on jotain, joka tapahtuu meissä. Suhtaudun niihin kaikkiin informaationa, johon voin tutustua ja jonka voin antaa informoida mahdollisia valintojani toiminnan suhteen.

Eli toimiminen on eri asia kuin asian pois painaminen. Sanon tämän siksi, että moni ihminen tuntuu yhdistävän ne toisiinsa. Se, että antaa jalkovälinsä sykkiä ja valitsee olla toimimatta sen ohjaamalla tavalla, on eri asia kuin koko ilmiön kieltäminen.

Monille tämä on itsestäänselvää. Niille, jotka kokevat seksuaalisuutensa uudella tavalla heräävän tämä voi olla vaikeaa, koska veto on kieltämättä voimakas.

3. Hengitä

Kun minua panettaa, annan itseni tuntea tämän kokemuksen. Hengittämis -sanaan voi tiivistää yksinkertaisesti sen, että annan itseni aistia, tuntea ja havaita nämä tapahtumat itsessäni.

Kehottaessani ihmistä aistimaan, tuntemaan ja havaitsemaan, saan usein vastaukseksi sen, että kokemus vain voimistuu. Juuri näin siinä usein tapahtuu. Edelleen: HENGITÄ. Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua omaan seksuaalisuuteen sen sijaan, että tekisimme sille jotain. Seuraava kysymys onkin usein se, että mitä sillä sitten pitää tehdä.

4. Älä tee mitään

Minulta on vienyt vuosia ymmärtää kokemuksellisesti, että minun seksuaalisuuteni on minun seksuaalisuus. Ihan yhtä lailla kuin minun ihastuminen, ilahtuminen ja rakastuminenkin on minun. Ne ovat minussa tapahtuvia kokemuksia, joita on vaikea olla liittämättä toiseen.

Olet ehkä kuullut sellaisesta psykologisesta ilmiöstä kuin projektio. Edellä mainittujen kokemusten äärellä monelle on lähes mahdotonta havaita ne toisesta erillisenä kokemuksena. Osittain sen vuoksi, että usein toinen ihminen on osasyynä siihen, että saamme kontaktin tällaiseen kokemukseen itsessämme. Jokin toisessa on voinut auttaa sydäntämme avautumaan tai kehoamme rentoutumaan ja hups –> tuo toinen on tämän ihmeellisen kokemuksen lähde.

Omaan seksuaalisuuteensa toisesta riippumattomana asiana voi luoda paremman kontaktin olemalla sille intiimisti läsnä.

5. Sanoita

Käytän itsetuntemuksen välineenä oman kokemukseni sanoittamista. Sanoisin, että suomalaiset ovat korostuneen heikoilla omien tunnekokemustensa sanoittamisessa, puhumattakaan kehollisista aistimuksista tai omien tietoisuudentilojen muutoksissa. Meille, kuten kenelle tahansa muullekin on hyödyllistä oppia sanoittamaan omaa kokemustaan tarkasti.

Tarkoitan tällä sitä, että kuvailen itselleni havaintoa omasta kokemuksestani. En siis tyydy siihen, että totean, että minua panettaa. Vaan kysyn itseltäni: Okei, mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä minussa tuntuu? Missä se tuntuu? Mitä tapahtuu kun sanoitan tämän ääneen? Näin luon kontaktia omaan kokemukseeni, eli toisin sanottuna itseeni.

Kaikki terapiatyö pohjautuu siihen, että luomme kontaktin omaan kokemukseemme. Tämä perusperiaate olisi jo aika tuoda osaksi jokaisen ihmisen perusarkea. Myös seksuaalisuutta.

6. Tutustu syvemmin

Kun suostun tuntemaan oman haluni, joka monissa tapauksissa sekoittuu myös toiveisiin, kaipuuseen ja tarpeisiin, jotka ovat kaikki hieman eri makuisia juttuja, minun on mahdollisuus tutustua siihen syvemmin.

Jos vain toimimme halun tai kaipuun ohjaamana, meiltä menee jotain tosi olennaista ohi. Nimittäin se, mitä oikeastaan haluamme tai kaipaamme. Jos suostumme hengittämään, olemaan toimimatta ja sanoittamaan omaa kokemustamme, vaikka jalkoväli olisi tulessa tai sydäntä kolottaisi, meidän on mahdollista saada selville, mitä se on, mikä meistä puuttuu juuri sillä hetkellä.

Mystikoilla on sellainen sanonta, että jos sinulla on jano, älä etsi vettä vaan etsi janoa. Jos toimit edellä mainitulla tavalla, sinun on mahdollista saada selville itse, mitä se tarkoittaa, että se jokin, mitä etsit löytyy sinun sisältäsi. Kun et pyri täyttämään halua vaan suostut kokemaan sen läsnäolevasti, löydät jotain mielenkiintoista. Älä usko, vaan kokeile itse.

Halun ja kaipuun taustalta voi löytyä lähes mitä vaan, ja siksi ainoa tapa selvittää on katsoa itse. Tyypillisiä löydöksiä ovat seuraavat:

  • halu kontaktiin oman kehollisuutensa kanssa
  • kaipuu sulautumiseen, eli sellaiseen rentoutumisen tilaan, jonka olemme kokeneet alunperin äidimme läheisyydessä
  • halu oman aggression kokemiseen
  • halu kokea omia tunteitaan tai purkaa jotain sisältä, jota on vaikea kokea
  • kaipuu nauttia
  • halu toteutua naisena tai miehenä
  • halu antautua
  • halua kokea eloisuutta
  • halu yhteyteen (pohjimmiltaan itsen kanssa)

7. Tunnustele

Huomaa, etten sano “tyydytä itsesi”. Samalla kehoitan kuitenkin toimintaan. Tunnustelussa on se ero, että silloin etusijalla on nimenomaan oman kokemuksen tunteminen ja siihen tutustuminen. Nauttiminen, tunnustelu ja kosketus juuri siinä määrin, mitä se edellyttää, että saa paremman kontaktin tuohon energiaan.

Tätä samaa periaatetta voi soveltaa myös toisen kanssa ollessa. Kaksi ihmistä voi edetä intiimissä kanssakäymisessä sen pohjalta, mikä tuntuu synnyttävän paremman kontaktin omaan itseen. Tällainen kanssakäyminen on lyhyesti sanottuna maagista.

8. Mitään ei löydy ulkoa

Olet varmaan kuullut tämän sata kertaa “mitään ei löydy ulkoa”, jos olet lukenut henkisiä kirjoituksia. Minun kokemukseni on, että vaikka viisaus on avoimesti jaossa, näen vain vähän vinkkejä siihen, miten niin tehdään tai miten tuohon paikkaan voi löytää.

Prosessi on lopulta yksinkertainen. Kun sinussa on jokin ulospäin suuntautuva kaipuu, toive tai halu, tuon kokemuksen tunteminen, sille avautuminen ja sen syveneminen paljastaa sinulle jossain kohtaa jotain sellaista itsessäsi, mikä vastaa tuohon kaipuuseen.

Yksinkertaisuudesta huolimatta tuo prosessi ei ole aina helppo. Ihmiseen on rakentunut niin monta ulospäin suuntatuvaa mekanismia ja defenssiä, jotka estävät kokemasta sen mitä meissä tapahtuu, että vaatii välillä melkoista sielun lujuutta istua alas ja vain hengittää. Se on kuitenkin sen arvoista.

9. Mihin tämä kaikki sitten voi johtaa?

Minun kokemukseni on, että rakkauden tai sen kohteen kaipuun kohtaaminen johtaa välivaiheiden ja ymmärryksen kasvamisen myötä siihen, että koen rakkauden puutteen itsessäni. Tyhjyyden ja puutteen. Tuo kokemus kutsuu rakkauden luokseen minun sisältäni.

Halun kokeminen, vaikkapa siinä muodossa, että koen halua olla mies ja haluan jonkun antautuvan miehuudelleni, johtaa tuon miehuuden kokemiseen omassa itsessäni ja siihen, että jokin minussa avautuu sille. Kokemus on nautinnollinen, jos sille uskaltaa antautua ilman toista ihmistä.

Hyväilyn tai kosketuksen kaipuu voi johtaa siihen, että tunnen tuon kaipuun ihollani sekä kehossani, ja kehoni alkaa itse asiassa tuntea hyvää oloa siitä, että se tulee kosketetuksi. Koskettaja ei kuitenkaan ole mikään muu kuin oma tietoisuuteni.

Kaikissa näissä on taustalla sama logiikka. Tunnen haluni tai kaipuuni. Antaudun sille ja suostun läsnäolevasti ja hereillä antautumaan kokemukselle. Tämä johtaa siihen, että myös vastaus syntyy sisäisesti. Halun kohdalla se ei välttämättä tarkoita sitä, että halu poistuu, mikä tuntuu olevan monelle tavoite. Sen sijaan halu tulee lähemmäksi ja voi vapautua sen kohteesta. Toinen kysymys onkin sitten se, olemmeko valmiita päästämään irti fantasiastamme sen suhteen, että nautintoon tarvitsee toisen ihmisen.

Ei sillä, tämän kaiken jakaminen toisen kanssa on nautinnollista. Minun näkökulmani asiaan on kuitenkin se, että eikö halustakin voisi oppia ja ottaa sen mitä sillä on annettavanaan henkisyyden näkökulmasta? Lupaan, että se vapauttaa myös kokemaan sitä eri tavalla toisen kanssa.

10. Seksuaalienergian muuntuminen

Moni henkinen perinne tarjoaa menetelmiä seksuaalienergian muuttamiseen, eli toiselta nimeltään sublimointiin. Energiaa voi muuttaa erilaiseksi, mutta saman asian voi tehdä myös antamalla tietoisuuden koskettaa tuota energiaa. Tämä tapahtuu edellä mainittuja kehoituksia harjoittamalla.

Kehoituksissa on se etu, että me emme tee seksuaalienergialle mitään, vaan annamme sen muuntua itsessään. Koska emme myöskään tee sille mitään, emme yritä väistää mitään siihen liittyvää vaan kohtaamme ne ilmiöt, joita lisääntyvä ja avautuva seksuaalisuus (tai muu ilmiö johon kehoituksia harjoitamme) tuo esiin.

Seksuaalienergian muuntuminen on myös eri asia kuin panetuksen kanavoiminen tekemiseen. Ensimmäisessä annamme sille tilaa ja annamme sen tulla paremmin osaksi itseämme, kun taas toisessa pyrimme tekemään sille jotain. Molemmille on paikkansa, mutta toinen johtaa itsetuntemukseen, toinen energian hallintaan tai huonommassa tapauksessa sen sivuuttamiseen.

11. Toinen voi joskus olla tarpeellinen

Koska tämän tekstin pariin varmasti eksyy moni sellainenkin, jonka seksuaalisuus on enemmän lukossa, sanottakoon, että omaa seksuaalisuutta voi olla tarpeen kokea toisen kanssa, että siihen alkaa saada paremman kontaktin.

Monilla seksuaalisuus on lempeästi sanottuna jumissa. Piilossa ja alas painettuna. Ehkä vain tietynlaisin ehdoin esille tulevaa. Tämä on minun mielestäni harmi sen vuoksi, että sen ei tarvitsisi olla niin. Se on energiaa ja informaatiota, joka voisi rikastuttaa jokapäiväistä elämää. Pohjimmiltaan se on energiavaranto, eli patteri, jonka hyötykäyttäminen kannattaa mistä tahansa näkökulmasta. Sen kanssa tekee paremmin duunia, saa enemmän aikaan, meditoi paremmin, ymmärtää toisia paremmin ja jaksaa juosta pidempiä lenkkejä. Jopa terveyskin paranee sen mukanaolon myötä.

Seksuaalisuutta pidetään joskus pyhänä asiana. Ja sitä se on niin kuin kaikki muukin meissä. Se ei kuitenkaan ole minun mielestä sen pyhempi asia kuin mikään muukaan meissä. Se ihan yhtä lailla vaatii tutustumista ja uudelleen tutustumista. Osa tätä prosessia on sen kokeminen toisen kanssa, koska moni osa seksuaalisuudesta ilmenee ainutlaatuisesti toisen kanssa jaettuna.

Voi siis olla niinkin, että oman seksuaalisuuden hengittäminen itsekseen on helpompaa kun antaa toisen ihmisen olla aktivoimassa sitä itsessä.


Työkalut

Jos sinulla ei ole työkaluja tai osaamista edellä mainittujen ehdoitusten toteuttamiseen, saat niitä järjestämiltäni retriiteiltä sekä henkisestä valmennuksesta. Retriiteillä emme keskity välttämättä seksuaalisuuteen, mutta opimme jatkuvasti lisää siitä, mitä kehollisen, emootionaalisen ja mentaalisen läsnäolon harjoittaminen käytännössä tarkoittaa. Valmennuksessa aihe on itse valitsemasi.

Synttärikampanjan viimeinen viikonloppu!
PUOTIIN
close-image
-20% alennusta tarjouspaketeista etukoodilla TARJOUS20 
PUOTIIN
close-image
Korttipakat OSTA 3 MAKSA 2  
PUOTIIN
close-image
Saat kaupan päälle TSEMPPITARRAT kun ostat Perhekalenterin tai Hidasta elämää -kalenterin
PUOTIIN
close-image
24 tunnin ajan -50% etukoodilla TAKATALVI Pipo ja huivi -paketti 
PUOTIIN
close-image
ALE! -20% yli 40€ ostoihin!
PUOTIIN
close-image