Kirjoittaja: Arto O. Salonen

Arto O. Salosen mielenkiinnon kohteena on elämän kukoistaminen. Hän pyrkii avartamaan kokemusta ihmisenä olemisesta, rakentaa elinvoimaisia organisaatioita ja edistää kestävään yhteiskuntaan siirtymistä.

Salonen on Helsingin yliopiston dosentti. Hänen väitöstutkimuksen aiheena oli ”Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena”. TARKENTAVAT KYSYMYKSET -blogi tarkastelee paikallista ja globaalia maailmanmenoa kysymällä kysymyksiä, joita tehdään liian harvoin. Arton kotisivut ovat osoitteessa artosalonen.com

Vetovoimaisen viehättävä tulevaisuus – mitä se voisi olla?

Suomalaiset voivat aineellisesti paremmin kuin koskaan. Ennennäkemättömästä materiaalisesta vauraudesta huolimatta dystooppiset tulevaisuuskuvat valtaavat alaa. Näkymä vetovoimaisen viehättävästä tulevaisuudesta puuttuu. Aivan ilmeisesti ratkaisujen tunnistamiseksi tarvitaan radikaalia uusiksi ajattelua. Kykyä kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Ja … Lue lisää

Osaksi suurta tarinaa

Suuret tarinat tarjoavat tarkoituksia olemassaololle. Niiden aika ei ole ohi? Jokaisen ihmisen tehtävänä on auttaa muita liittymään jatkuvasti kehittyvään ylevään tarinaan, jossa ihmisen on mahdollista kasvaa täyteen ihmisyyteen. Se tarina ei luokittele … Lue lisää

Sinussa asuu menestys

Ihmisenä oleminen asettuu mitättömyyden ja arvokkuuden asteikolle. Mitättömyyden kokemus vie voimat, mutta tunnustuksen saaminen omasta arvokkuudesta ylläpitää elämän paloa. Se ankkuroi elämää arvokkaaseen tarkoitukseen. Menestys on merkityksen tavoittamista ihmisenä olemiselle. Se on … Lue lisää

Täydellinen työ vie kohti upeuksia

Kuinka tavoitetaan työlle arvokas tarkoitus? Miten siirrytään latteuksista avaraan ja äärettömään? Tarvitsemme sytykkeitä, jotka lisäävät elämän paloa ja kuljettavat kohti upeuksia. Täydellisen työn ja työyhteisön piirteet kiteytyvät neljään seikkaan. 1. Osaamattomuudesta erinomaisuuteen … Lue lisää

Kukoistamisen kannattelijat

Elämä maistuu jos koen eläväni merkityksellistä elämää, saan ehdottoman hyväksynnän sellaisena persoonana kuin olen, sitoudun arvojeni mukaiseen hyvään, pystyn muuttamaan ajatteluani teoiksi ja olen oppinut säilyttämään kohtuullisen myönteiset tunteet vastoinkäymisissä. Kokemus elämän … Lue lisää