Sielunsäteitä: Onko energia huuhaata vai totta?

Sanna aloitti maaliskuussa 2013 puolen vuoden mittaisen Intuitiivisen parantamisen koulutuksen Origonovassa. Sielunsäteitä-blogi keskittyy matkaan, joka suuntaa kohti omaa ydintä, sielunsäteitä. Blogissa vierailee myös kouluttaja Heli Heiskanen.

Tässä blogitekstissä Sanna kyselee Heliltä energiasta, intuitiosta ja intuitioon perustuvasta energiahoidosta.

Kaikki on energiaa.

Miten kuvailisit energiaa? 

“Ymmärrän energian arkipäiväisenä asiana, vaikkei siitä useimmiten puhuta energiana, vaan arkisemmin termein esim. tuntemuksina tai jonkun kanssa samalla aaltopituudella olemisena.

Kaikki ihmiset aistivat energiaa ja vaikuttavat ympäristöönsä energeettisesti, tiedostamme sitä tai emme. Esimerkiksi kun astut huoneeseen jossa on ihmisiä, aistit tunnelman eli toisin sanoen aistit energiaa. Se voi ilmetä Sinussa miellyttävinä tai epämiellyttävinä tuntemuksina esim. kananlihana, ilon tunteena, lämpönä tai kylmänä, kireytenä tai jännittyneisyytenä. Vastaavasti oma mielen ja kehon tilasi vaikuttavat ympärilläsi oleviin. Ilo tarttuu niin kuin pelkokin.

Fysiikan näkökulmasta maailmankaikkeus ja kaikki asiat maapallolla rakentuvat energiasta. Energia toimii eri olomuodoissa ja värähtelytaajuuksina, materiana tai ei-materiaalisena.”

Miksi energia-asioita pidetään niin usein huuhaana?

“Etenkin länsimaissa arvostetaan sanoja, järkeä ja logiikkaa sekä niiden perusteella tehtyä tieteellistä tutkimusta. Siksi monille voi olla vaikea ymmärtää edellä kuvatunlaista energiaa, jota on vaikea selittää sanoilla tai perustella loogisilla järkiperiaatteilla. Energiaa voi paremmin ymmärtää esim. aistien ja oman kokemuksen pohjalta. Menetelmiä energian tutkimiseksi kehitetään jatkuvasti.

Toinen syy voi olla huonot kokemukset energia-asioista. Samoin kun on puhdasta ja korkeavärähteistä hoitavaa energiaa, maailmassa on tietenkin myös karkeaa ja epäpuhdasta energiaa. Parhaiten ne erottaa siitä, että puhdas energia tuntuu miellyttävältä, kevyeltä, turvalliselta ja rentouttavalta. Epäpuhdas energia tuntuu jollakin tavalla pahalta, epämiellyttävältä ja pelottavalta.

Olen myös huomannut, että me ihmiset usein pelkäämme omaa voimaamme ja kaikkea sitä hyvää, mitä sisältämme löytyy.  Voi tuntua turvallisemmalta pitäytyä vanhassa ja tutussa, vaikka olisikin tyytymätön siihen. Energia-asiat voivat tuntua uudelta ja ennalta tuntemattomalta ja siksi hieman pelottavalta, mutta myös kiehtovalta.

Ihmiset ovat kaiken kaikkiaan avautumassa energeettiselle ymmärrykselle, mikä näkyy mm. siinä että yhä useammat ns. tavalliset ihmiset hakeutuvat energiahoitoon ja kokevat siitä apua.  Tämän vuoksi tarvitaan myös lisää energiahoitajia.”

Mitä on intuitio?

“Ymmärrän intuitiossa yhdistyvän kaikki eri tiedon kanavat kuten järki, tunne ja vaisto. Täten se on kattavin tiedon muoto, mitä ihminen voi kokea. Intuitio ilmenee usein sanattomasti kehon tuntemuksina, mielikuvina tai yksinkertaisesti “tietämisenä”. Se voi olla myös sanoja tai lauseita, jolloin ajatukset ovat neutraaleja, eikä niihin ole sekoittunut tunteita (esim. pelkoa tai toiveita). Voidaan myös puhua esim. sydämen äänestä tai sisäisestä äänestä. Kaikilla ihmisillä on intuitio, joskin se on monesti aliarvostettu ja sen välittämä tieto helposti mitätöidään järjellä.”

Kuinka intuitiota voi harjoittaa?

“Nähdäkseni tärkeintä on tietoinen läsnäolo ja avoin mieli ilman ennakko-oletuksia. Intuition äänen voi tunnistaa eri aistien kautta ja sitä voi vahvistaa luottamalla sen kautta tulevaan tietoon. Rationaalinen mieli eli järki tavoittaa murto-osan todellisuudesta. Intuitiossa parhaimmillaan yhdistyy kaikki saatavilla oleva informaatio eri muodoissaan. Monissa intuitio-tutkimuksissa on todettu intuitiivisten päätösten olevan onnistuneempia kuin pelkän järjen tai tunteen perusteella tehtyjen.”

Pidät intuitiivisen parantamisen koulutuksen maaliskuusta ensi syksyyn. Kerrotko, mitä tarkoittaa ”intuitiivinen parantaminen”? Miten se poikkeaa muista energiahoitomuodoista?

“Intuitiivinen parantaminen on vahvasti intuitioon perustuvaa energiahoitamista. Hoitamisen oppimisen perustana on oma avautumis- ja kasvuprosessi. Koulutuksessa opiskelijalle avautuu valotietoisuuden kanava. Tuon puhtaan kanavan kautta virtaa korkeavärähteinen valo, joka on laadultaan kristallista ja auttaa kaikkea vanhaa, raskasta ja matalavärähteistä energiaa vapautumaan hoidettavan kehosta. Samaan aikaan koulutuksessa käydään läpi syvällinen itsetutkiskelu- ja kasvuprosessi sisältäen transformaatiota- eli muuntumista uuden ajan tietoisuuuteen.

Koulutuksessa tarjotaan perustietoa ja ymmärrystä energiasta ja hoitamisesta, mutta ei ole tarkoitus opetella tiettyjä ulkoa-annettuja tekniikoita tai ajatuksia. Sen sijaan harjoitetaan omaa intuitiota ja tehdään runsaasti käytännön hoitoharjoituksia heti ensimmäisestä jaksosta alkaen. Jokainen vähitellen löytää oman sisäisen ymmärryksen, hoitamisen ja aistimisen tavan, jotka kehittyvät loppuelämän ajan eteenpäin.

Tämä intuitiivisen parantamisen koulutus pohjautuu Anna-Liisa Nuutisen kehittämään perustason koulutukseen (huom! samantapaisella nimellä on muitakin erilaisia koulutuksia ja hoitoja). Hän on tehnyt intuitiivista parantamista yli 30 vuoden ajan ja kouluttanut jo 22 ryhmää. Koulutukseen on valittu oppimisen kannalta parhaimmiksi havaittuja harjoituksia ja sisältöjä.

Valmistuin intuitiivisen parantamisen kouluttajaksi, ja ohjasin ensimmäisen ryhmäni viime vuonna. Monia muita mm. henkisen kasvun ryhmiä olen ohjannut vuosien ajan ja tämä on vaikuttavuudessaan ainutlaatuinen ja inspiroiva kokonaisuus. Olen lisännyt koulutuksen punaiseksi langaksi egon ja sisäisen minän omakohtaista tunnistamista, mikä on tärkeää puhtaan ja eettisen hoitamisen oppimisessa.

Koulutus eroaa monesta muusta energiahoitomuodosta mm. siinä, että tämä on uuteen aikaan syntynyt hoitomuoto, jolla ei ole uudistumista rajoittavia historiallisia perinteitä, ja jonka olennainen tarkoitus on tukea ihmisiä transformaatioprosessissa. Lisäksi koulutus on oman henkisen kasvun kannalta erityisen syväluotaava.”

Mitä koulutus pitää sisällään ja kuka siihen voi osallistua?

“Koulutukseen kuuluu viisi lähijaksoa Jyväskylässä viikonloppuisin, kaksi henkilökohtaista ohjaus- ja hoitokertaa kouluttajan kanssa, kotitehtävät ja hoitoharjoitukset. Koulutus alkaa 22.–24.3.2013 ja jatkuu syksyyn asti. (Huom! Kimppakyytiä järjestetään pääkaupunkiseudulta tuleville.)

Lähijaksot sisältävät mm. energia-anatomiaan ja henkiseen kasvuun liittyviä alustuksia, valotietoisuutta avaavia meditaatioita, luontoyhteyden ja elementtien käyttöä hoitamisessa, elämänkaarityöskentelyä sekä ohjattuja energiahoitoharjoituksia.

Koulutus on tarkoitettu kaikille energiahoitamisesta kiinnostuneille. Voit tulla oman kasvun vuoksi, itsesi ja läheisten hoitamisen oppimiseksi, hoitoammatin täydennyskoulutukseksi ja/tai energiahoitajaksi kehittyäksesi. Haastattelun avulla varmistetaan koulutuksen soveltuvuus.”

 

 

Synttärikampanjan viimeinen viikonloppu!
PUOTIIN
close-image
-20% alennusta tarjouspaketeista etukoodilla TARJOUS20 
PUOTIIN
close-image
Korttipakat OSTA 3 MAKSA 2  
PUOTIIN
close-image
Saat kaupan päälle TSEMPPITARRAT kun ostat Perhekalenterin tai Hidasta elämää -kalenterin
PUOTIIN
close-image
24 tunnin ajan -50% etukoodilla TAKATALVI Pipo ja huivi -paketti 
PUOTIIN
close-image