Näistä asioista tunnistaa syvän ja merkityksellisen ystävyyssuhteen

Hyvä ystävyysssuhde on vastavuoroista, jolloin antaminen ja saaminen ovat tasapainossa. Tämä ei tarkoita, että saamme aina samaa saman verran takaisin. Tämä tarkoittaa, että saamme takaisin ehkä jotakin erilaista, mutta jotakin mikä on yhtä tarpeellista tai jopa jotakin vielä parempaa mitä olemme ystävällemme antaneet. On hyvä pysähtyä pohtimaan ajoittain miten tasapainossa oma ystävyyssuhde on antamisen ja saamisen kanssa.

Oletko antanut jollekin ystävällesi enemmän kuin saanut ja taas joltakin ystävältä olet saanut enemmän kuin antanut?

Ystävyys on parhaimmillaan rehellistä ja avointa

Kun olemme tärkeässä ihmissuhteessa on rehellisyydellä ja avoimuudella iso osa ystävyyssuhteen hyvin- tai pahoinvointiin. Tärkeässä ihmissuhteessa emme voi jättää sanomatta, huomioimatta tai puheeksiottamatta asioita, tilanteita, tunteita tai kokemuksia, jotka vaivaavat meitä.

Tarpeista ja tunteista voidaan kommunikoida avoimesti ja rehellisesti ja ylipäätään. Tunne- ja tarvepuhe luo ystävyyteen intiimiyttä. Kun olemme yhteydessä tunteisiimme ja tarpeisiimme luomme syvempää yhteyttä itseemme. Kun ilmaisemme tunteitamme ja tarpeitamme ystävillemme syvennämme ystävyyttä. Toiveet ja tarpeet luovat käsikirjaa sille mitä ystävyyssuhteessa on tärkeää huomioida.

Läheiseen ystävyyteen kuuluvat myös tunteet, jotka eivät aina tunnu hyviltä. Voimme tuntea kateutta, mustasukkaisuutta, syyllisyyttä, ulkopuolisuutta, häpeää, ärtymystä, väsymystä, huolta. Myös näistä tunteista olisi tärkeää puhua ystävälle.

Millä tavalla sinä koet tulevasi huomioiduksi tai koet olevasi tärkeä?

Millä tavalla toivoisi sinua huomioitavan ystävyyssuhteessa?

Tiedätkö mikä on ystävällesi tärkeää?

Usein näiden ei miellyttävien tunteiden sanoittaminen on vaikeinta ja saatamme jättää puhumasta niistä, kosta pelkäämme konfliktia tai hylätyksi tulemista. Sanomatta jääneet kokemukset ja tunteet tulevat esteeksi ihmissuhteessa. Ajan myötä kun niitä on kasaantunut enemmän voi se tarkoittaa etääntymistä tai ystävyyssuhteen hiljattaista päättymistä. Hyvässä ystävyyssuhteessa on mahdollista käydä kipeitäkin keskusteluja turvallisessa ilmapiirissä.

Ystävyys on sallii jouston ja muuttuu ajan kuluessa

Elämäntilanteet muuttuvat, ihmisinä me muutumme ja myös ystävyyssuhteen on tarpeellista muuttua. Ystävyys myös joustaa tarvittaessa. Voi olla tilanne, että toiselle olisi tärkeää nähdä tai olla yhteydessä useammin, mutta toisella on sellainen elämäntilanne ettei runsaampi yhdessäolo ole mahdollista. Silloin voidaan joustaa omien tarpeiden täyttymisestä. Jos joustaminen tapahtuu toistuvasti vain toisen ihmisen osalta, ystävyyssuhde alkaa kärsiä epätasapainosta.

Ystävyyssuhde on ihmissuhde, joka vaatii päivittämistä vuosien saatossa aivan kuten parisuhde. Se mikä ehkä joskus palveli molempia, ei välttämättä palvele enää 10 vuoden kuluttua.

Rajat selkeyttävät vuorovaikutusta

Hyvässä ystävyyssuhteessa rajat ovat molemmille selkeät. Kun rajat on asetettu, ovat molemmille tiedossa ja molemmat kunnioittavat niitä. Rajoja voivat olla: mitä ystävyydessä on sallittua tehdä ja mitä ei.  Millä tavalla fyysistä läheisyyttä voi ilmaista tai mitkä teemat ovat asioita, joita voi ottaa puheeksi ja missä tilanteessa niistä ei puhuta.

Ihmissuhteissa hankaluuksia syntyy kun rajat ovat liian tiukat, liian löyhät tai rajoja ei ole. Rajat luovat turvaa ja selkeyttävät vuorovaikutusta. Rajoja on hyvä päivittää ystävyyssuhteessa aika ajoin.

Arvostus ja kunnioitus antavat mahdollisuuden inhimillisille virheille

Hyvässä ystävyyssuhteessa on mahdollisuus tehdä virheitä. On inhimillistä ettemme aina toimi kuten olisi meille tärkeille ihmisille merkityksellistä. Saatamme unohtaa ystävälle tärkeän päivän. Saatamme käyttäytyä huonosti ja sanoa jotakin mikä loukkaa.

Kun olemme luoneet turvaa ystävyssuhteeseen rehellisyydellä, arvostavalla kuuntelulla ja tarpeidemme syvemmällä jakamisella, on turvaa olla myös inhimillinen ihminen, joka joskus mokaa, loukkaa ja tekee virheitä.

Molemminpuolinen kunnioitus kertoo toimivasta ystävyydestä. Tällöin ystävyydestä puhutaan arvostavasti myös muiden kanssa. Se mikä hiertää otetaan puheeksi ystävän kanssa ei muiden asiaan kuulumattomien kanssa. Hyvä ystävyyssuhde kannustaa, auttaa molempia kasvamaan ja kehittymään. Kun ystävää kannustetaan hänelle tärkeissä teemoissa ja kuunnellaan läsnäolevasti kun hän kertoo itselleen tärkeistä asioista, syvennämme yhteyttä.

Mitä arvostus voisi tarkoittaa käytännössä sinun ystävyyssuhteessasi?

Syvä ystävyyssuhde ravitsee myös kehollisella tasolla

Hyvässä ystävyyssuhteessa turva tuntuu myös hermoston tasolla ja kehollisina tuntemuksina. Parhaimmillaan hermostomme rauhoittuu ystävän seurassa. Ystävän kanssa voimme opetella kehollista kanssasäätelyä, jolloin voimme saada korjaavia kokemuksia vaikkapa kiintymyssuhdetraumaamme. Ystävyyssuhteessa voimme parhaimmillaan myös toipua kehollisella tasolla traumaattisista kokemuksista elämässämme.

Ystävyydessä olisi mielekästä jos ystävän kanssa olisi edes jotakin yhteistä arvopohjaa emmekä olisi keskenään kovin erilaiset. Silti voimme olla erimieltä joistakin asioista, ilmiöistä, mutta kunnioitamne toistemme tapaa ajatella, kokea, tuntea.

Missä ystävyyssuhteessasi löytyy näitä syvemmän ystävyyden tunnusmerkkejä?

Niissä missä ei ole, mitä teet asian korjaamiseksi?

Synttärikampanjan viimeinen viikonloppu!
PUOTIIN
close-image
-20% alennusta tarjouspaketeista etukoodilla TARJOUS20 
PUOTIIN
close-image
Korttipakat OSTA 3 MAKSA 2  
PUOTIIN
close-image
Saat kaupan päälle TSEMPPITARRAT kun ostat Perhekalenterin tai Hidasta elämää -kalenterin
PUOTIIN
close-image
24 tunnin ajan -50% etukoodilla TAKATALVI Pipo ja huivi -paketti 
PUOTIIN
close-image