Työuupumus ravisuttaa koko elämää – Mitä sen kokeminen voi opettaa?

Kirjoittaja Johanna Panu opiskelee johtamisen psykologiaa Lapin yliopistossa. Häntä kiinnostavat työhyvinvointi sekä ihmisten ja organisaatioiden positiiviset kehitysmahdollisuudet.

Työuupumus on ravisutteleva kokemus ja muutoksen liikkeellepaneva voima. Työuupumuksen ilmiö, sen syyt ja oireet ovat tutkimuksissa hyvin selvitetyt, mutta miten työuupumuksen kokemus vaikuttaa ihmisen elämään pitkäaikaisesti, vielä toipumisen jälkeen?

Työuupumus on määritelty oireyhtymäksi, joka kehittyy pitkäaikaisen työstressin seurauksena. Työuupumuksessa ihmiseltä ehtyvät emotionaaliset voimavarat, työstä katoaa ilo sekä merkitys ja lopulta omaa suoriutumista verrataan aikaisempaan ja todetaan, että ei jaksa kuten ennen. Näiden lisäksi työuupumus näkyy monenlaisina muina psyykkisinä ja fyysisinä oireina, jotka vaikuttavat työntekoon ja vapaa-aikaan. 

Halusin pro gradu -tutkielmassani syventyä työuupumuksen jälkeiseen elämään. Siihen mitä muutoksia ja vaikutuksia kokemus on ihmisiin jättänyt. Hidasta Elämää -sivusto auttoi tutkielman aineistonhankinnassa, ja nyt voin jakaa lukijoille ja tutkimukseen osallistujille tutkielmani tuloksista pääasiat. Saisimmeko työuupumustarinansa kertojilta oivalluksia siitä, miten voimme jo nyt vaikuttaa hyvinvointiimme?

Arvot ohjaavat ajattelua ja toimintaa

Toimimme tiedostetusti ja tiedostamattamme merkityksellisiksi ja tärkeiksi asettamiemme tavoitteiden ja arvojen mukaisesti. Tutkielmassani kaikkien kertojien työuupumustarinoista kävi selkeästi ilmi, että omat arvot ja niiden järjestys on mietitty uusiksi. Työuupumuksen kokemuksen myötä, oli sen syynä ollut mikä tahansa, oma hyvinvointi, vapaa-aika ja perhe-elämä on nostettu tärkeysjärjestyksessä työn rinnalle, jopa sen yli. Arvojen muutos ei tarkoita sitä, että työ olisi menettänyt merkityksensä, vaan kokemuksen kautta elämän muut tärkeät asiat saivat uuden merkityksen. Nämä uudet arvot ovat muokanneet kertojien ajatuksia ja toimintaa, niin että omasta hyvinvoinnista ja tasapainoisesta elämästä halutaan ja pystytään pitämään paremmin huolta.    

Armollisuus ja itsensä johtaminen kulkevat käsi kädessä

Oletko joskus miettinyt, miten puhut itsellesi virheen, vaikean tilanteen tai väsyneen päivän jälkeen? Oletko verrannut, miten puhut ystävällesi, kun hän on ollut samassa tilanteessa? Vastoin yleistä uskomusta, ihmiset suhtautuvat itseensä paljon kriittisemmin kuin muihin ihmisiin. 

Tutkielmani tulosten perusteella kertojat olivat muuttaneet suhdetta itseensä lempeämmäksi, ymmärtävämmäksi ja kuuntelevaksi. Useat kertojat käyttivätkin sanaa armollisuus. Joillakin suorittaminen, täydellisyyden tavoittelu, tunnollisuus ja kiltteys vaikuttivat uupumisen taustalla, mutta samalla kun armollisuutta opeteltiin, myös itsensä arvostaminen kasvoi. Itsensä tuntemisen, arvostamisen ja armollisuuden kautta omasta hyvinvoinnista ja omista rajoista uskalletaan pitää kiinni. 

Itselle annettu lupa huolehtia omasta hyvinvoinnista lisäsi itsensä johtamisen taitoja. Useat kertojat alensivat omien tavoitteidensa tasoa, niin ettei enää tarvitse ylisuorittaa. Itseä puolustetaan ja opetellaan sanomaan ei. Konkreettisia hyvinvointia tukevia toimintatapoja on otettu töihin, ja levon sekä mielekkään tekemisen tärkeys tunnistetaan ja niihin panostetaan. Useat kertojista ovat vaihtaneet työpaikkaa, jotta omat tarpeet ja toiveet täyttyvät paremmin. Armollisuus ja itsensä johtaminen perustuvat siis itsensä ymmärtämiseen ja kunnioittamiseen.

Pitkään jaksamisella on pitkäaikaiset seuraukset

Vaikka tutkielmani tulosten perusteella suurin osa oli palautunut työuupumuksesta positiivisesti, armollisuus ja itsensä johtaminen uutena voimavarana, kertoi osa myös negatiivisista pitkäaikaisista seurauksista. Erityisesti pitkään, vuosia, uupumuksen reunamailla eläneet kertoivat jaksamisen, stressinsietokyvyn ja motivaationsa olevan vielä työuupumuksesta toipumisen jälkeenkin matalammalla tasolla kuin ennen työuupumusta. Se miten nämä seuraukset kunkin elämässä vaikuttavat riippuu siitä, miten he niihin suhtautuvat. Armollisuus oli joillekin avuksi muuttuneen tilanteen hyväksymisessä. Pitkäaikaiset, työuupumuksen jälkeiseen elämään keskittyvät, tutkimukset voisivat paljastaa sen, kuinka pitkään positiiviset ja negatiiviset työuupumuksen muutosvaikutukset kestävät. 

Suuri kiitos tutkielmaani osallistujille, työuupumustarinansa jakaneille henkilöille! 

Graduun voi tutustua TÄÄLLÄ

Synttärikampanjan viimeinen viikonloppu!
PUOTIIN
close-image
-20% alennusta tarjouspaketeista etukoodilla TARJOUS20 
PUOTIIN
close-image
Korttipakat OSTA 3 MAKSA 2  
PUOTIIN
close-image
Saat kaupan päälle TSEMPPITARRAT kun ostat Perhekalenterin tai Hidasta elämää -kalenterin
PUOTIIN
close-image
24 tunnin ajan -50% etukoodilla TAKATALVI Pipo ja huivi -paketti 
PUOTIIN
close-image