Valtaosa parisuhteen konflikteista johtuu meissä heräävistä tunnehaavoista