Nämä taidot jokaisen pitäisi oppia koulussa

sari_blogi

Kirjoitin kirjassani, että yhteiskunnassamme olisi hyvä puhua enemmän tunteiden, kehon ja ajattelun tiedostamisesta. Olisi hyvä puhua enemmän henkisen kasvun merkityksestä. ”Miksi kukaan ei kertonut minulle, että kehollisen läsnäolon taito on terveyden ja hyvinvoinnin perusta? Miksi kukaan ei puhunut ajatusten ja tunteiden vaikutuksista terveyteemme?”

Panostamalla enemmän ihmisyyden taitojen opettamiseen jo kouluissa voimme ehkäistä inhimillistä kärsimystä, kasvattaa maapallosta huolehtivia ja elämää kunnioittavia nuoria.

Koulutus on ollut melko tietopainotteista mutta uskon, että parempaan suuntaan ollaan menossa. Uusissa opetussuunnitelmissa inhimillisen toiminnan, ihmisyyden ja yhdessä tekemisen taitoja otetaan jo aiempaa paremmin huomioon. 

Alla olevien perustaitojen ja valmiuksien avulla todellista osaamista ja persoonallisuuden kasvua on helpompi tukea:

1. Hyvä itsetunto, identiteetti + itsetuntemus + itseluottamus

Vahva itsetunto ja aito itsetuntemus on oppimisen ja sosiaalistumisen perusta. Koulujen sosiaalinen turvallisuus, positiivinen ilmapiiri ja koulukulttuurin kannustavuus voivat tasapainottaa yhä vähenevän lasten ja vanhempien välisen ajan ja nuorison vuorovaikutusympäristön muutoksen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia itsetuntoon.

2. Hyvät vuorovaikutustaidot

Vuorovaikutustaidot perustuvat itsetuntemukseen ja sisältävät kommunikoinnin kaikilla välineillä, kuuntelun taidon sekä sosiaaliset ja kansainvälisyystaidot. Vuorovaikutustaitoihin sisältyy myös ymmärtämys vuorovaikutuksesta laajasti, eri-ikäisten ja eri taustan omaavien ihmisten kanssa, joka myös tukee itsetunnon kehittymistä.

3. Tietoisuustaidot

Tietoisuus omasta itsestä, kuten keho, tunteet, ajatukset, uskomukset, arvot, tarpeet, itsetunto sekä tietoisuus ympäristöstä, kulttuurista ja elämästä on keskeistä kehittymiselle. Tärkeää on myös tietoisuus itseen kohdistuvasta ulkopuolisesta ohjauksesta, kuten myös omien ennakkoluulojen, pelkojen ja stereotypioiden vaikutus oman mielipiteen ja asenteen muodostukseen.

4. Media, informaatiotaidot ja ICT taidot

Nuoret oppivat nämä arkitaidot helposti, mutta koulutusta tarvitaan kaikkein tärkeimpään osaamiseen: mediakriittisyys, tiedon seulonta, hankinta ja suojaus, medioiden tehokas käyttö, teksti- ja kuvaviestintä sekä somen järkevä käyttö. Nämä taidot myös ehkäisevät netti- ja peliriippuvuutta.

5. Terveystaidot

Ennalta ehkäisevät terveystaidot, kuten ravitsemustieto, terveysliikuntatavat, stressin + unen + levon hallinta, haitta-aineiden, päihteiden ja ruutuajan hallinta sekä ergonomiataidot ovat hyvälle elämälle oleellisia taitoja. Koulu voi toimia esimerkkinä yhteisöstä, jossa terveystaidot ja asenteet opitaan jo varhain esimerkin voimalla.

6. Sujuva keskustelu, luku- ja kirjoitustaito

Kyky lukea pitkiäkin tekstejä ja kirjoja, kyky keskustella vaikeistakin asioista ja erimielisyyden vallitessa rakentavasti kuunnella toisia ovat oleellisia elämäntaitoja. Lisäksi kyky oppia monilukutaitoa: kaaviot, tilastot, kuvat ja video kuljettavat nykyisin valtavasti tietoa. Niiden lukemista ja ymmärtämistä kannattaa harjoitella.

7. Oman kulttuurin ja sen historian hyvä tuntemus

Oman kulttuurin ymmärtäminen historian valossa ja jatkumona, joka selittää nykyaikaa ja ”isoa kuvaa” ihmiskunnan muutoksesta on tärkeää. Tällöin ihmiselle muodostuu ymmärrys suurista historiallisista ja kulttuurisista prosesseista ja oman maan kulttuuritaustan muodostumisesta.

8. Hyvät monikulttuurisuus- ja empatiataidot

Toisten kulttuurien, tapojen ja arvojen ymmärtäminen vähentää rasismia, tukee tasa-arvoa ja estää ääriajattelua. Empatiaa on tehokasta harjoitella esimerkiksi ryhmätyö- ja draamamenetelmillä.

9. Käden- ja kodinhoidontaidot

Taito laittaa ruokaa, tehdä kotitöitä ja kodinhuoltoa lisää elämänhallinnan tunnetta ja auttaa muodostamaan  hyviä arkirutiineja. Myös ostamistaidot ja hankintakriittisyys ovat tärkeitä kotona ja työpaikoilla kaupallisuuden ja mainosten täyttämässä ympäristössä.

10. Ammattitiedon soveltaminen

Opiskelun rinnalla olisi hyvä olla paljon harjoitteluja ja opiskelun ja työn tekemisen limittämistä niin, että työosaaminen kehittyy edelleen työelämän muuttuviin tarpeisiin.

11. Innovaatio ja kehittämistaidot

Jokaiselle organisaatiolle ja yksilölle on edullista, että ihminen on koulutettu lähestymään asioita positiivisen avoimesti ja toimimaan luovalla asenteella oman toimintansa kehittäjä.

Kaikilla on luovaa kykyä, erityislaatuisuutta ja yksilöllisiä lahjakkuuksia, jotka saadaan esiin kannustavalla ja kehittävällä ympäristöllä.

12. Elämänkatsomus

Omakohtaisen maailmankatsomuksen syventäminen ja kehittäminen osana kokonaista ihmistä torjuvat hämmennystä ja masennusta. Syvällisyys ja hengellisyys ovat ihmisyyteen kuuluvia asioita, jota ilman ihminen voi tuntea jäävänsä yksin.

Lähde: Veli-Jussi Jalkanen

Synttärikampanjan viimeinen viikonloppu!
PUOTIIN
close-image
-20% alennusta tarjouspaketeista etukoodilla TARJOUS20 
PUOTIIN
close-image
VIELÄ EHDIT! Korttipakat OSTA 3 MAKSA 2  
PUOTIIN
close-image
Saat kaupan päälle TSEMPPITARRAT kun ostat Perhekalenterin tai Hidasta elämää -kalenterin
PUOTIIN
close-image