Hiljaisuus puhuu

 

”Luonto elää viattomassa tyyneydessä, joka edeltää ajattelun syntymistä. Puu, kukka, lintu ja kivi eivät tiedosta omaa kauneuttaan ja pyhyyttään. Kun ihmiset hiljentyvät, he siirtyvät ajattelun tuolle puolen. Siellä on tietämisen, tietoisuuden lisäulottuvuus.” Eckhart Tolle: Tyyneys puhuu, Basam Books 2006