Jännitätkö sosiaalisissa tilanteissa? – Psykologin kehittämä palvelu auttaa jännittäjää ajattelemaan, kokemaan ja toimimaan uudella tavalla

Onko sinulla usein epämukava olo sosiaalisissa tilanteissa? Jännittääkö sinua esiintyminen tai uusiin ihmisiin tutustuminen juhlissa tai treffeillä?

Alkaako jännittäminen joskus jo päiväkausia ennen tilannetta? Murehditko usein, että saatat nolata itsesi? Joskus saattaa jopa tehdä mieli välttää tärkeitä sosiaalisia tilanteita kokonaan.

Menetkö joskus lukkoon muiden ihmisten seurassa? Sinun on vaikea olla rento ja leikkisä tai löytää oikeita sanoja oikealla hetkellä. Kiusaannutko, jos joudut huomion keskipisteeksi?

Tarkkailetko joskus omaa jännittämistä niin paljon, että unohdat keskittyä ihmisiin, joiden seurassa olet? Poimitko usein jälkikäteen omat pienimmätkin kömmähdyksesi tarkkailuun kuin suurennuslasin alle ja pyörittelet niitä loputtomasti mielessäsi?

Jos vastasit johonkin kysymykseen KYLLÄ, Ujonrohkaisija-palvelu on juuri sinua varten.

Ujonrohkaisija-palvelu auttaa…

 • ymmärtämään sosiaaliseen herkkyytesi liittyviä voimavaroja ja haavoittuvuuksia
 • selkeyttämään arvojasi ja tavoitteitasi sosiaalisesti itseohjautuvan toiminnan tueksi
 • tasapainottamaan suhdettasi omaan itseesi ja muihin ihmisiin
 • suhtautumaan myötätuntoisemmin omiin virheisiisi
 • suhtautumaan rakentavammin muiden ihmisten kritiikkiin
 • kehittämään pärjäämisen ja turvallisuuden tunnetta sosiaalisiin tilanteisiin
 • purkamaan sosiaalista suojautumista ennen sosiaalisia tilanteita ja tilanteiden aikana
 • ajattelemaan, kokemaan ja toimimaan uudella tavalla sosiaalisesti jännittävissä tilanteissa.

Tarjousalennus HIDASTA -koodilla NYT -39 €
Osta palvelun käyttöoikeus tarjoushintaan 248 € (norm. 287 €) TÄSTÄ.

Ujonrohkaisija-palvelun taustalla on korkealaatuinen kotimainen tuotekehitys. Se on kehitetty psykologien ja digitaalisten teknologioiden asiantuntijoiden yhteistyönä sinulle, joka koet sosiaalista epämukavuuden tunnetta arjessasi tai työssäsi.

Ujonrohkaisija-palvelun päätuotekehittäjänä toimii psykologi Joni Martikainen. Jonilla on vuosien tuotekehityksellinen työkokemus psykologisen tutkimuksen soveltamisesta käytännön ratkaisuiksi. Psykologin vastaanottotyössään Joni on erikoistunut eriasteisista sosiaalisista peloista kärsivien nuorten ja aikuisten auttamiseen. Akateemisen tutkimustyönsä kautta hän on tutustunut erityisesti persoonallisuuden ja mielenterveyden pulmien yhteyksien ymmärtämiseen. Hänen erikoisosaamistaan on myös persoonallisuuden ja tunne-elämän yksilötutkimus, sekä yksilöllisten ajattelu-ja toimintamallien kartoitus.

”Sosiaalisesta herkkyydestään kuormittuvan yksilön ei tule muuttaa itseään vaan käsitystä itsestään.” – psykologi Joni Martikainen

Ujonrohkaisijan 12 viikon ohjelma sisältää:

 • noin 3,5 tuntia luentoja lyhyissä videopätkissä
 • laajan kyselykartoituksen psykologien rakentamilla verkkokyselyillä
 • henkilökohtaisen palautteen yli 75 psykologisesta muuttujasta
 • 12 helppoa, mutta tehokasta sosiaalista harjoitusta arjessa suoritettaviksi
 • kattavan ja henkilökohtaisen kirjallisen palautteen Ujonrohkaisijan asiantuntijalta
 • jatko-ohjelman ja henkilökohtaisia ohjeistuksia tulevaisuuden varalle
 • asiantuntijan kannustavan yhteydenpidon, edistymisen seurannan ja jatkuvan tuen
 • kaikki materiaalit, palautteesi ja tekemäsi tehtävät tulostettavana, 160-sivuisena kirjana.

Ujonrohkaisijan ohjelma koostuu toistensa päälle rakentuvista tehtävistä, joita suoritat askel kerrallaan arjen ja työn ohessa. Se koostuu 48 pienestä tehtävästä, joiden parissa työskentelet noin 10 minuuttia kerrallaan. Ujonrohkaisija-verkkopalvelun työskentelymuoto sopii loistavasti myös kiireiseen aikatauluun. Teet tehtäviä valitsemallasi älylaitteella kätevästi pienissä paloissa esimerkiksi aamubussissa tai lounastauolla – silloin kun sinulle parhaiten sopii.

Käyttäjäpalautetta palvelusta

“Palvelu auttoi minua tuntemaan itseäni paremmin ja sain hyviä vinkkejä jännittämiseen.” -Maarit 44v.

Ujonrohkaisija-palvelusta saat:

Uutta ymmärrystä itsestäsi

Tietopakettien avulla opit ymmärtämään itseäsi tieteellisen tiedon valossa. Tietopaketit koostuvat lyhyistä videoluennoista, jotka ovat katsottavissa verkkoympäristössä. Kyselykartoitusten avulla kartoitat tunne-elämääsi psykologien rakentamilla verkkokyselyillä. Kyselykartoitukset koostuvat lyhyistä verkkokyselyistä, joista täytät aina yhden jokaisen videoluennon jälkeen ennen siirtymistäsi seuraavaan videoluentoon.

Henkilökohtaisen palautteen

Jokaisen moduulin jälkeen saat henkilökohtaisen palautteen kyselykartoituksiin antamistasi vastauksista. Palautteiden pistemäärät tulostuvat käyttöösi selkeällä kielellä esitettyinä tulkintaohjeina ja havainnollistavina värikuvaajina. Kattava ja syvällinen palaute auttaa sinua ymmärtämään omia voimavarojasi ja haavoittuvuuksiasi paremmin.

Käytännön harjoituksia

Sosiaaliset käytännön harjoitukset koostuvat tutkimusnäyttöön pohjautuvista harjoitteista, joita suoritat askel askeleelta omissa sosiaalisissa verkostoissasi.

Sosiaalinen harjoittelu tapahtuu niissä sosiaalisissa tilanteissa, joita muutenkin luonnollisesti kohtaisit. Se on huomaamatonta ja osa tavallista arkielämää. Harjoittelu auttaa sinua liittämään tietopakettien tiedon ja kyselykartoitusten palautteesta saamasi oivallukset osaksi arkielämääsi.

Asiantuntijan tuen

Työskentelet Ujonrohkaisija-palvelun parissa itsenäisesti, mutta asiantuntija on jatkuvasti työskentelysi taustalla ja seuraa edistymistäsi. Häneltä saat apua, opastusta ja kannustusta mahdollisissa solmukohdissa. Lopuksi saat vielä Ujonrohkaisijan asiantuntijan kirjallisen palautteen kyselykartoituksista ja tekemisistäsi tehtävistä. Kirjallinen yhteenveto auttaa sinua ymmärtämään palautettasi syvällisemmin.

Henkilökohtaisen oppaan

Kaikki tietopaketin tieto ja henkilökohtaiset palautteesi tulostuvat käyttöösi 160-sivuisena oppaana, jonka saat käyttöösi loppuelämäksesi. Saat sen mukana myös jatko-ohjelman tulevaisuuden varalle. Voit jatkaa sen parissa työskentelyä itsenäisesti tai palata sen pariin sosiaalisesti kuormittavissa elämäntilanteissa, joissa sosiaaliset epämukavuuden tunteet usein voimistuvat. Sen avulla palautat mieleesi ohjelman aikana saamasi oivallukset ja saat tukea kuormittavan elämäntilanteesi rakentavaan ratkaisemiseen.

Joustavan käyttöoikeuden

Ujonrohkaisija-palvelun käyttöoikeus kestää 12 viikkoa. Se on ihanteellinen aika henkilökohtaisen harjoituspolun kulkemiseen, sillä oivallukset rakentuvat toistensa päälle, ja liian pitkät välit harjoitusten tekemisessä eivät tue työskentelyä. Aikajakso ei kuitenkaan ole kiveen kirjoitettu.

Pyrimmekin sopivassa suhteessa kannustamaan sinua, mutta samalla joustamaan mahdollisten yllättävien elämäntilanteiden edessä. Saat joka viikko raportin suorittamistasi tehtävistä ja kannustavan muistutuksen työskentelyn jatkamisesta. Ymmärrämme myös, että elämässä sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Voit myös aina ilmoittaa meille, jos koet tarvitsevasi lisää aikaa ohjelman suorittamiseen.

Tarjousalennus HIDASTA -koodilla NYT -39 €
Osta palvelun käyttöoikeus tarjoushintaan 248 € (norm. 287 €) TÄSTÄ.

Ujonrohkaisija-palvelu koostuu kolmesta moduulista. Saat jokaisen suoritetun moduulin jälkeen palautekansion sähköpostiisi. Palautekansio sisältää kaiken videoluentojen teorian, henkilökohtaisen palautteesi numeroina ja visuaalisina kuvaajina, jatko-ohjeistuksia ja vapaaehtoisia lisätehtäviä. Lisäksi palautekansio sisältää asiantuntijan kirjallisen palautteen ja sinulle henkilökohtaisesti räätälöityjä jatko-ohjeistuksia.

MODUULI 1: Sosiaalinen herkkyys

Sosiaalisen herkkyyden moduulissa opit ymmärtämään miten persoonallisuutesi vaikuttaa yksilölliseen taipumukseesi kokea sosiaalisia tilanteita. Tutustut sosiaalisen herkkyyden käsitteeseen ja opit ymmärtämään mitä ujous, introverttius, arviointiherkkyys ja erityisherkkyys ovat tieteellisen tutkimustiedon valossa. Opit ymmärtämään myös, miten persoonallisuus vaikuttaa yksilölliseen taipumukseesi kokea sosiaalisia tilanteita.

Sosiaalisen herkkyyden moduulissa saat viiden suuren persoonallisuuspiirteen teorian valossa tehdyn persoonallisuutesi yleisarvion. Saat myös palautteen sosiaalisesta herkkyydestäsi: introverttiydestä, ujoudesta ja arviointiherkkyydestä. Lisäksi saat palautteen erityisherkkyydestä ja yhteisökeskeisyydestäsi. Sosiaalisen herkkyyden moduulissa saat yleisiä ohjeistuksia siihen, kuinka voit suhtautua toiminnallisemmin omaan sosiaaliseen herkkyyteesi.

Opit ohjeistuksien avulla tunnistamaan sosiaaliseen herkkyyteen liittyviä voimavaroja ja ymmärtämään siihen liittyviä haavoittuvuuksia. Sosiaalisen herkkyyden moduulissa teet vapaaehtoisia lisätehtäviä, jotka toimivat kompassina itsesi näköisen elämän rakentamiselle.

Teet lisäksi tehtäviä, jotka auttavat sinua selkeyttämään arvomaailmaasi ja tavoitteitasi, tunnistamaan intohimojasi ja kykyjäsi, sekä sinulle tärkeitä ihmisiä.

”Kaikilla yksilön vahvuuksilla on varjopuolensa.” – Elaine N. Aron

MODUULI 2: Sosiaalinen jännittäminen

Sosiaalisen jännittämisen moduulissa opit ymmärtämään miksi, miten ja millaisissa tilanteissa sosiaalinen jännittäminen ilmenee. Tutustut moduulissa sosiaalisen jännittämisen psykologisiin taustatekijöihin sekä sosiaalisen jännittämisen noidankehän käsitteeseen. Opit lisäksi ymmärtämään, miten tapamme reagoida omiin tunteisiimme joko helpottaa tai ylläpitää sosiaalisia epämukavuuden tunteita.

Sosiaalisen jännittämisen moduulissa saat kognitiiviseen psykologiaan perustuvan palauteen siitä, millä elämänalueilla, millaisissa tilanteissa ja miten jännittäminen ilmenee juuri sinun kohdallasi. Lisäksi saat palautteen siitä millaiset psykologiset taustatekijät laukaisevat jännittämistä juuri kohdallasi, sekä siitä millaisia suojautumiskeinoja käytät sosiaalisissa tilanteissa.

Sosiaalisen herkkyyden moduulissa saat ohjeistuksia siihen, kuinka voit suhtautua toiminnallisemmin kehosi reaktioihin, sekä säädellä tunteitasi, toimintaani ja ajatteluasi. Lisäksi saat ohjeistuksia siihen, miten suhtautua omiin virheisiin myötätuntoisesti ja miten suhtautua muiden ihmisten kritiikkiin.

Sosiaalisen jännittämisen moduulissa teet vapaaehtoisia lisätehtäviä, joiden avulla opit tunnistamaan sosiaalisia kuormitusalueitasi ja kehittämään tietoista läsnäoloa ja kehollista turvallisuuden tunnetta sosiaalisissa tilanteissa.

”Laiva on turvassa satamassa, mutta eihän laivoja rakenneta seisomaan satamaan.” – John
A. Shedd

MODUULI 3: Sosiaalinen itseohjautuvuus

Sosiaalisen itseohjautuvuuden moduulissa opit ymmärtämään miten omaa sosiaalisten tunteiden säätelyä ja toiminnanohjausta voi kehittää. Tutustut moduulissa sosiaaliseen siedätysharjoitteluun ja sosiaalisen kasvun asenteen käsitteeseen. Opit myös ymmärtämään miten voit omatoimisesti saada aikaiseksi psykologista muutosta kaikkein tehokkaimmin. Sosiaalisen itseohjautuvuuden moduulissa tuodaan aiemmin oppimaasi käytäntöön. Suoritat moduulissa sosiaalisia päiväharjoituksia huomaamattomasti arjen ohessa omissa sosiaalisissa verkostoissasi.

Opit harjoitusten avulla havainnoimaan aiemmin saamaasi palautetta omassa arjessasi. Tehtävien tekeminen toimii pohjana toiminnallisempien tunteiden hallintakeinojen rakentamiselle ja sosiaalisten suojautumiskeinojen purkamiselle. Sosiaalisen itseohjautuvuuden moduulissa saat palautteen sosiaalisista päiväharjoituksista, sekä tieteelliseen tutkimusnäyttöön pohjautuvan sosiaalisen siedätysharjoittelun ohjelman, jonka parissa voit jatkaa itsenäisesti työskentelyä. Ohjelma sisältää harjoituksia, jotka auttavat sinua lieventämään sosiaalisia epämukavuuden tunteita ja lyhentämään niiden kestoa. Tehtävien tekemisen myötä opit korvaamaan suojautumista palvelevia reagointitapoja realistisemmalla ajattelulla, hyväksyvämmällä kokemisella ja aktiivisemmalla toiminnalla sosiaalisissa tilanteissa. Voit jatkaa harjoittelua itsenäisesti ohjelman parissa tai palata ohjelman pariin elämäntilanteissa, joissa sosiaalinen jännittäminen voimistuu.

”En pelkää enää myrskyjä, sillä olen oppinut purjehtimaan laivaani.” – Louisa May Alcott

Tarjousalennus HIDASTA -koodilla NYT -39 €
Osta palvelun käyttöoikeus tarjoushintaan 248 € (norm. 287 €)
TÄÄLTÄ.

Ujonrohkaisija on älykkäämpi työskentelymuoto sosiaalisen epämukavuuden tunteiden työstämiseen. Se tuo psykologiseen tutkimusnäyttöön ja parhaisiin käytäntöihin pohjautuvat työkalut tietokoneellesi ja puhelimeesi. Työskentelet sen parissa valitsemallasi älylaitteella ajasta ja paikasta riippumatta.

(Ujonrohkaisija-palvelun arvolupaus:

 • Tutkittua tietoa
 • Yksilöllinen tilannekartoitus
 • Käytännöllinen harjoitusohjelma
 • Ammattilaisen ohjausta)

Kenelle palvelu sopii?

Ujonrohkaisija on psykologisen hyvinvoinnin palvelu kaikille, jotka haluavat oppia ymmärtämään omaa sosiaalista herkkyyttään ja saada tukea sosiaalisen epämukavuuden tunteisiinsa, mutta eivät koe tarvitsevansa terveydellistä apua.

Tehtävien parissa työskentely vaatii kykyä toimia itse ja motivaatiota itsenäiseen työskentelyyn. Saat siitä parhaan hyödyn, jos koet olevasi toimintakykyinen. On myös hyvä muistaa, että liian kuormittavassa elämäntilanteessa ei kannata aloittaa uutta harrastusta.

Kenelle palvelu ei sovi?

Ujonrohkaisija ei ole terveyspalvelu, eikä se vastaa terveydenhuollon piirissä annettua diagnostista arvioita tai hoitoa. Kaikki palvelun piirissä annettu palaute ja tehtävät ovat puhtaasti valmennuksellisia. Jos koet, että hyvinvointisi tai toimintakykysi on ajankohtaisesti heikentynyt, on hyvä käydä hakemassa terveydenhuollon ammattilaisen arvio asiasta.

Mielenterveydelliset pulmat eivät suoraan estä palvelun parissa työskentelyä, sillä Ujonrohkaisija voi toimia mielenterveden tukipalveluna samalla tavalla kuin kirjallisuus tai muu oppimateriaali. Se ei kuitenkaan koskaan korvaa terveydenhuollon piirissä annettua diagnostista arvioita tai hoitoa.

 

 

 

1. Mene osoitteeseen www.ujonrohkaisija.fi. Ota palvelu käyttöösi alle minuutissa kotisohvaltasi hankkimalla käyttöoikeus.
2. Maksa käyttöoikeus turvallisesti verkossa.
3. Maksun jälkeen voit aloittaa työskentelyn välittömästi helppokäyttöisessä verkkoympäristössä.

Tarjousalennus HIDASTA -koodilla NYT -39 €.
Osta palvelun käyttöoikeus tarjoushintaan 248 € (norm. 287 €)
 TÄSTÄ.

Synttärikampanjan viimeinen viikonloppu!
PUOTIIN
close-image