Oiva yleisteos hidastamisesta

Timo Lampikoski: Hidasta! Ajankäytön valinnat arjessa ja työssä, PS-kustannus, 2009

Hidasta!-kirja on erinomainen yleisteos hidastamisesta, kiireestä ja ajankäytöstä työssä. Se kokoaa kansiinsa yleistä tietoutta hidastamisesta, vinkkejä, testejä, luetteloita ja tapausesimerkkejä.

Kirja poikkeaa monista muista hitaista kirjoista käytännöllisyydellään (vinkit) mutta myös objektiivisuudellaan. Kirjoittaja ei käsittele omia tunteitaan eikä kerro esimerkkejä omasta elämästään. Kirja on honorémainen faktatykitys. Siksi siinä on oppikirjamainen saundi. Myös kirjan taitto tukee oppikirjamaista otetta. Se on kuivahko ja kursailematon. Mutta koska kirjan nimi innostaa, kiinnostaa ja herättää, kukaan ei luultavasti välitä siitä, miltä kirja näyttää.

Kirjasta saa hyvän faktaperustan ja hyvät välineet oman elämänrytmin tunnistamiseen ja muuttamiseen. Elämänrytmin muutoksesta johtuvia tunteita sen sijaan joutuu käsittelemään muiden kirjojen sivuilla.

Kirja sopii mainiosti myös esimiesasemassa oleville ja johtajille ohjekirjaksi. Se pistää pohtimaan ja myös haastaa.

Tilaa kirja tästä