Työelämä tarvitsee enemmän intuitiota ja vähemmän numeroihin keskittymistä

vieraskyna

Kirjoittaja Eveliina Salonen on varatuomari ja teologi, jonka sydän palaa työelämän ja johtamisen kehittämiselle. Hän on tutkinut intuitiota kognitiivisen psykologian näkökulmasta ja valmentaa organisaatioita intuitiivisen ajattelun hyödyntämisessä. Avarra tarjoaa intuitiovalmennuksia pidemmistä prosesseista yksittäisiin herätepuheenvuoroihin.


Monet tunnistavat intuition voiman elämässään. Se kertoo mihin mennä, mitä tehdä, mikä on minulle ja muille ihmisille hyväksi. Yhä useammat kertovat luottavansa tuohon mahtavaa sisäiseen ääneensä, joka kaiken hälinän keskellä tunnistaa se oikean.

Mutta kuinka monella työpaikalla hyödynnetään tietoisesti intuitiivisen ajattelun voimaa ja mahdollisuuksia? Veikkaan, että aika harvalla. Rationaalisuutta, erilaisia analyysejä ja loogisia perusteluita pidetään työelämän ja busineksen käyttövoimana.

Kuitenkin ihmisen ajattelusta ylivoimaisesti suurin osa on intuitiivista, tiedostamatonta. Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että intuition osuus on yli 90 % kaikesta ajattelutoiminnastamme. Joidenkin tutkijoiden mukaan luku on jopa 98 %. Rationaalisuus on siis vain hitunen kaikesta ajattelustamme. Luulemme olevamme rationaalisia ja perustavamme suunnitelmat, päätökset, visiot ja ratkaisut loogisten perusteluiden varaan, mutta tosiasiassa toimimme pitkälti intuitiomme ohjaamina. Siis myös työelämässä.

Intuitio ei kuitenkaan ole mikään epämääräinen hetteikkö, joka viskelee meitä haluamallaan tavalla sinne tänne. Intuitiollakin on logiikkansa ja sitä voi oppia hyödyntämään.

Tutkimusten mukaan intuitio auttaa erityisesti päätöksenteossa silloin, kun tietoa on liikaa tai liian vähän, tai päätös pitää tehdä nopeasti. Pystymme intuitiivisesti hahmottamaan suuriakin kokonaisuuksia suhteellisen vähällä vaivalla. Intuition avulla näemme kauemmas, laveammalle ja syvemmälle, asioiden taakse ja yli. Intuition avulla pääsemme käsiksi asioiden merkityksiin. Se auttaa muodostamaan kokonaisvaltaisen ymmärryksen asioista, tapahtumista, ilmiöistä. Sen avulla pystymme myös hahmottamaan ja visioimaan tulevaisuutta. Intuitio on keskeisellä sijalla myös ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Sosiaalinen intuitio auttaa meitä ymmärtämään toinen toisiamme ja rakentaa vastavuoroista kommunikointia ja yhteisyyttä.

Nämä kaikki ovat haluttuja kykyjä tämän päivän työelämässä ja monet liike-elämän johtajat ja Nobel-palkitut tutkijat kertovat organisaatioidensa menestystarinoiden ja tutkimuslöytöjensä syntyneen intuitiivisesti.

Intuitiolla on monet kasvot. Usein intuitio tuottaa oivalluksia, ahaa-elämyksiä, jolloin asiat tuntuvat saavan muotonsa kuin itsestään – yhtäkkiä vain tiedän, kuinka tämä pitää tehdä tai mistä on kyse. Mutta yhtä hyvin se voi ilmetä fyysisinä tuntemuksina, mielikuvina, unina, tunteina jne. Esimerkiksi intuition suuren ystävän Einsteinin kerrotaan kokeneen intuitionsa lihasten väristyksinä.

Intuitiivista ajattelua voi kehittää tietoisesti. Ensimmäinen askel tällä polulla on intuitiivisen prosessin lainalaisuuksien tunnistaminen – jotta intuitiota voi kehittää, täytyy tunnistaa mitä se on, mitä se ei ole ja miten tämä prosessi toimii. Käytännössä intuition kehittäminen edellyttää usein, etenkin aluksi, myös henkisen tilan raivaamista. Koska intuitio ilmenee jokaisella ihmisellä eri tavoin, on ensimmäinen askel opetella tunnistamaan kuinka juuri minä tunnistan intuitiivisen ajatteluni viestit. Tämä voi olla vaikeaa, jos ympäristö ja mieli ovat kovin kuormittuneita ja hälyisiä. Siksi hiljaisuus ja pysähtyminen ovat usein tarpeen.

Myös positiivinen uteliaisuus, leikkisyys ja rentous ovat hyvää ravintoa tietoisen intuitiivisen ajattelun kehittämiselle. Avoin havainnoiminen ja avoimuus omille reaktioille tukevat intuitiivisen prosessoinnin kehittymistä.

Intuitiivinen ajattelu on valitettavasti kuitenkin kovin altis myös vinoumille. Näitä erilaisia intuitiivisen ajattelun virheitä on tunnistettu jo kymmeniä. Intuitiivisen ajattelun kehittämiseen kuuluukin olennaisesti myös näihin vinoumiin ja niiden vaikutuksiin tutustuminen.

Työelämämme on murroksessa. Nyt jos koskaan tarvitsemme uudenlaista ajattelua ja raikkaita visioita. Pelkkien menneiden vuosien numeroiden tutkimisella tai olemassa olevien prosessien viilaamisella emme pysty keksimään uusia liiketoimintaideoita tai löytämään uutta toimintalogiikkaa. Tarvitsemme ajattelun avartamista. Yhtenä vastauksena tähän on intuitiivisen ajattelun tietoinen hyödyntäminen.

Synttärikampanjan viimeinen viikonloppu!
PUOTIIN
close-image
-20% alennusta tarjouspaketeista etukoodilla TARJOUS20 
PUOTIIN
close-image
Korttipakat OSTA 3 MAKSA 2  
PUOTIIN
close-image
Saat kaupan päälle TSEMPPITARRAT kun ostat Perhekalenterin tai Hidasta elämää -kalenterin
PUOTIIN
close-image
24 tunnin ajan -50% etukoodilla TAKATALVI Pipo ja huivi -paketti 
PUOTIIN
close-image
ALE! -20% yli 40€ ostoihin!
PUOTIIN
close-image
OSTA 3 MAKSA 2  kirjat & kortit 
PUOTIIN
close-image
10€ OSTOSRAHAA etukoodilla FESTARIT10 
PUOTIIN
close-image