Lääkäri Antti Heikkilä: ”Vapaus on sitä, että uskaltaa kohdata oman varjonsa, eli sen toisen, joka on meissä kaikissa”

Riippumatta titteleistä tai median luomista rooleista kaiken takana on ihminen. Seuraavassa lääkäri Antti Heikkilä kertoo, mitä hänelle tulee mieleen sanoista.  Artikkeli on toteutettu yhteistyössä Otavan kanssa.

ROHKEUS… Että toimii pelosta huolimatta.

ELÄMÄNTEHTÄVÄ… Kun toteuttaa sitä, missä on hyvä mahdollisimman hyvin.

IHMISYYS… Tässä narsistisessa maailmassa katoamassa oleva luonnonvara.

TERVEYS… Kun on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti hyvä olo.

LEPO… Ehdottomasti hyvä uni ja vuorokausirytmi.

VAPAUS… Sen löytää kun uskaltaa kohdata oman varjonsa, eli sen toisen, joka on meissä kaikissa ja joka vaikuttaa kaikessa, mitä ajattelemme, tunnemme ja teemme. Harva uskaltaa kohdata omaa varjoaan, joka mielellään siirretään muiden kannettavaksi.

ONNELLISUUS… Sitä kokee hetkittäin, kun on onnistunut jossakin.

HILJAISUUS… Kun kuulee oman sisäisen äänen.

RAKKAUS… Kahden ihmisen välinen vapaa dialogi.

TULEVAISUUS… Se tulee varmasti, mutta elän aina tätä päivää.


Tutustu Antti Heikkilän uutuuskirjaan Lääkkeetön elämä (Otava 2018) 

Hoida itseäsi ruokavaliolla ja liikunnalla. Antti Heikkilän kirja kyseenalaistaa nykymaailman medikalisaation ja ohjaa konkreettisin esimerkein kohti lääkkeetöntä elämää pureutuen sairauksien alkutekijöihin. Heikkilä kertoo kirjassaan kokemusperäisesti mutta vankkaan tieteelliseen faktaan perustuen, miten sairauksia voi hoitaa ja ehkäistä ruokavalion ja liikunnan keinoin. Kirjan ytimessä on insuliiniresistenssi, joka on keskeisin syy kaikissa nykyisissä elintapasairauksissa.