Erityisherkän itsetuntemus ja ihmissuhteet -verkkokurssi

6 viikon verkkokurssi erityisherkkyydestä, itsetuntemuksesta ja ihmissuhteista.

Siitä kuinka löytää herkkyytensä lahjat ja oppia huolehtimaan itsestään niin, etteivät haasteet pääsisi liiaksi valloilleen.

Erityisherkät ovat aina yksilöitä, ja kurssilla tutkitaan syvällisemmin herkkyyttä yksilöllisellä tasolla, sitä mitä se on juuri sinulle ja miten se vaikuttaa ihmissuhteisiisi.

Kurssi alkaa 17.11. ja ilmoittautuminen sulkeutuu 1.12.

Kun ilmoittaudut, pääset heti ensimmäisen viikon kurssimateriaalin pariin. Voit käydä kurssin rauhassa omaan tahtiisi, kurssimateriaali on käytössäsi 4kk ajan, ja saat ladata kaiken kurssimateriaalin itsellesi talteen.

  • Mukana on runsaasti tietoa, kokemuksellisuutta sekä käytännön harjoituksia. Jokaiseen teemaan liittyy kaksiosainen äänite sekä kirjallinen koonti sekä harjoitukset.
  • Kurssiaineistoon kuuluu myös kaksi meditaatioäänitettä.
  • Jokaisella kurssiviikolla on myös oma kurssikummin haastatteluäänite, luvassa on hyvin mielenkiintoisia ja tärkeitä keskusteluja.
  • Vertaistukeen ja keskusteluun löytyy mahdollisuus sekä kurssisivustolla, että facebookissa.
  • Huom! Kurssi oli aiemmin nimellä Erityisherkän jatkokurssi.

 

Kurssilla käsiteltäviä teemoja:

Valot, varjot ja roolit

Carl Jungin kehittämällä varjominä-käsitteellä tarkoitetaan niitä ominaisuuksia, joita meidän on itsessämme vaikea hyväksyä ja joita emme haluaisi paljastaa muille. Varjoissa ei ole mitään tuomittavaa, väärää tai häpeällistä, mutta niiden olemassaolo kannattaa tiedostaa ja hyväksyä itsessään. Jos näin ei tee, varjot alkavat huomaamattamme ohjata elämäämme, reagointiamme ja valintojamme alitajunnan kautta, varsinkin kun olemme kuormittuneita. Erityisherkillä varsinkin on usein myös valkoinen varjo: on kasvun paikka harjoitella näkemään valoa – kauneutta, autenttisuutta, kyvykkyyttä – niin itsessä kuin muissa.

Tunteet ja tunnetyöskentely

Erityisherkillä on voimakkaat, nopeasti nousevat ja vaihtuvat tunteet, mutta se ei tarkoita, että olisimme yhtään taitavampia tunnistamaan, tulkitsemaan tai hyväksymään niitä tai toimiaan niiden kanssa. Mikään tunne ei puhtaimmillaan ole negatiivinen tai positiivinen, vaan osa kognitiivisia kykyjä/taitoja, yhdenlaista informaatiota.  Tunteet ovat kehon tapa viestiä, eli kieli, jolla se keskustelee tietoisen mielen kanssa. On tyypillistä että tuomitsemme itseämme vaikeista tunteista. Tunteiden kieltäminen tuottaa kipua kun taas tunteiden tutkiminen lisää ymmärrystä ja myötätuntoa itseä ja muitakin kohtaan.Tässä osiossa käsitellään haastavien tunteiden työstämistä sallivalla ja inhimillisellä tavalla.

Sosiaalinen herkkyys ja ihmissuhteet

Vaikka me erityisherkät olemme yleensä ihan mukavia, muista aidosti välittäviä ja empaattisia, on meidänkin ajoittain vaikea tulla toimeen keskenämme, ymmärtää toisia ihmisiä tai tulla itse ymmärretyksi. Liian tiukat tai olemattomat rajat, yliempaattisuus, huono itsetunto ja lapsuudessa omaksutut kiintymysmallit vaikuttavat sosiaaliseen kanssakäymiseemme päivittäin. Tässä osassa käsitellään myös ihmissuhteita ja rooleja joita niissä helposti otamme.

Parisuhde

Tasapainoisessa parisuhteessa on kaksi itsensä tuntevaa ja itsestään huolta pitävää ihmistä. Juuri parisuhteessa tulee kaikkein voimakkaimmin näkyviin sosiaalinen herkkyys, varjot ja haavat, siellä kipuillaan konfliktit ja opetellaan (toivottavasti) tunnetyöskentelyä sekä myös erilaisuuden hyväksymistä. Itsetuntemus on tärkeää herkkyyden tasoista riippumatta. Ihastuminen, rakastuminen, parisuhde, ero – pelot, uskallus, riemu, turva, suru.

Parisuhde osiossa käydään läpi mm. kiintymyssuhde mallia, joka on pohja tuleville ihmissuhteille ja selittää monesti parisuhde käyttäytymistämme aikuisena.

Konfliktit ja arvostelun pelko

On varsin tyypillistä että erityisherkkä haluaa välttää konflikteja.Konflikteilta ja arvostelulta ei pysty kukaan elämässään täysin välttymään, joten on syytä harjaantua tällaisten tilanteiden kohtaamiseen niin, etteivät ne romuttaisi omaa jaksamista tai hyvinvointia. Hyväksyvässä suhteessa ja ympäristössä on tilaa ja turvallista käsitellä erimielisyyksiä, toiveita, tarpeita ja kokemuksia ilman vähättelyä. Lapsuuden kodista saadulla riitelyn ja sopimisen mallilla iso merkitys. Aktiivisen, mutta ei aggressiivisen puolensa pitämisen kyvyn kehittäminen ja itselleen armon antaminen.

Arjen henkisyys ja intuitio

Henkisyys sellaisenaan ei tarkoita uskonnollisuutta tai ole liityksissä uskomuksellisuuteen, vaikka se niihin usein liitetään. Henkisyyden ja merkityksellisyyden (ja rakkaudellisuuden) kaipuu voi tuntua epämääräisenä tyhjyytenä, jota yrittää tuloksetta täyttää jollain konkreettisella, esim. jatkuvalla ylisuorittamisella tai täydellisyyden tavoittelulla.

Intuitio ei ole mystiikkaa, vaan kyse on alitajuisesta ajattelusta. Harjoittamalla omaa intuitiokykyään voi oppia tunnistamaan intuition lähteitä sekä arvioimaan sen luotettavuutta. Ympäristön tarkka havainnointi tai herkkä havainnointikyky vaikuttavat osaltaan intuition voimakkuuteen. Intuitiota tutkitaan tieteellisesti sekä kokemuksellisesti.

Suosittelemme, että käyt kurssin itsellesi sopivaan, kiireettömään tahtiin. Kurssimateriaali on käytössäsi 4kk kurssin alusta, ja saat ladata kurssimateriaalin itsellesi talteen.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Hinta: 49€

Ilmoittautuminen sulkeutuu 1.12.

TallennaTallenna

TallennaTallenna