Mitä positiivista työttömyydessä voi olla?

Kirjoittaja Pasi Laine on 39-vuotias mies, jolla kompetenssia työttömyydestä on takana nyt 5 vuotta. Pasin työura alkoi kesätöissä 1993 ja on näillä näkymin keskeytynyt 2012. Kompetenssia hänellä on mm. globaaleista maailmanmarkkinajohtajayrityksistä pieniin yksityisiin yrityksiin.


Koska työttömyys nähdään aina yleensä negatiivisena asiana, päätin nostaa esille työttömyyden positiivisia puolia. Tässä alapuolella on lista asioita, joita olen itse kokenut työttömyyden aikaansaamina positiivisina asioina. Listaa lukiessasi voit omaa aktiivisuutta käyttäen pohtia, ja vaikka keskustella jonkun toisen kanssa, miten tällaisiin johtopäätöksiin on päädytty – ja jos olet työtön, sinulla on myös mahdollisuus hankkia omakohtaista kokemusta listauksen asioista. Muutetaan maailmaa paremmaksi!

Työttömyyden positiivisia puolia:

– elämänhallintataitojen oppiminen

– oppii minkälaista on elää yhteiskunnan ulkopuolisena

– vapaa-ajan lisääntyminen, ihminen määrittelee, hoitaa ja ohjaa itse omaa elämäänsä

– näkee yhteiskuntaa boxin ulkopuolelta (experience & thinking outside the box)

– ihmiskäsitys ja ihmisyys

– oppii arvostamaan itseään ja muita

– ihmiselämän, yhteiskunnan, ihmiskunnan, työssäkäynnin… olemuksen, merkityksen, tarkoituksen ymmärtäminen

– oppii tutustumaan omaan historiaansa ja tulevaisuuteen

– oppii ymmärtämään työttömiä ja työttömyyttä sekä niiden syitä

– sivistystaso kasvaa, työttömyys tärkeä sivistävä korkeakoulujakso ihmiselämässä

– aktiivisuus & passiivisuus

– aikaa perheelle, ystäville, harrastuksille jne.

– itsetuntemus lisääntyy

– oppii itsestään ja muista rosoisuuksia

– oppii keinoja itsetunnon ylläpitämiseen / kehittämiseen

– kehittää ja uudistaa työelämää

– aikaa maailmanmenon, maailmankuvan, maailman historian ja tulevaisuuden tarkasteluun

– oppii erilaisia työllisyyden, työttömyyden, yrityselämän, työelämän synty- ja ylläpitomekanismeja

– arvomaailma uudistuu/kehittyy

– virkistyminen, jaksaminen, uteliaisuus, luovuus lisääntyy

– oppii miten vähiten rasittaisi/kuluttaisi yhteiskuntaa, ihmiskuntaa, maapalloa

– oppii kuinka ns. hyvinvointi turmelee ja heikentää varakkaita, työssäkäyviä

– ajanhallinta

– taloushallinta

– ihmiskunnan, yhteiskunnan, päättäjien, poliitikkojen, työssäkäyvien jne. varakkaiden sivistystaso ja kompetenssin taso selviää

– rekrytoinnin taso ja kompetenssi selviää

– yhteiskunta romahtaisi ilman työttömiä

– yhteiskunta romahtaisi ilman työttömien panosta vapaaehtois- jne. järjestöille

– perheen ja ystävien merkityksen oppii

– oppii kuinka vakava TyöttömyysFobia yhteiskunnalla, työssäkäyvillä ja varakkailla on

– oppii miten elää ja toimia työttömyydessä

– tulevaisuudessa työttömyysjaksolla opittujen kykyjen, taitojen jne. merkitys korostuvat ja saavat uudenlaisen merkityksen ihmiskunnassa (proaktiivinen tulevaisuudentutkimus)

jne. jne.

Hei ihana 🥰! Oletko jo tilannut Hidasta elämää -klubikirjeen? Tilaa nyt ja saat -10% alennuskoodin puotiin!
Tilaa
close-image