Syvärentoutuminen auttaa synnytyksessä

Kirjoittaja Tuisku Koskela on oululainen kätilö ja hypnosynnytysvalmentaja, joka tarjoaa mm. yksityistä synnytysvalmennusta sekä odottavan ja lapsiperheen palveluja aputoiminimellä Sylin hyvä.


Hypnosynnytys – hippien hommaa vai järkeenkäypää valmistautumista vauvan syntymään?

Synnytys on yksi elämän suurimmista merkkitapahtumista. Se on lapsen syntymäjuhla, jonka vaikutukset kantautuvat pitkälle sekä lapsen että koko perheen elämässä.

Hypnosynnytysvalmennuksen tavoite on tehdä tästä syntymäjuhlasta mahdollisimman onnellinen.

Siihen nähden, miten merkityksellinen tapahtuma lapsen syntymä on, puhutaan synnytykseen valmistautumisen tärkeydestä vielä vähän. Hyvän valmistautumisen avulla voi vaikuttaa paljon siihen, millainen kokemus synnytyksestä muodostuu. On tärkeä kysyä itseltään, onko synnytys jotakin, mikä tapahtuu itselle vai jotain, mitä itse tekee. Hypnosynnytysfilosofiassa synnytys nähdään ensisijaisesti perheen kokemuksena ja synnyttävät perheet nähdään oman hoitonsa aktiivisina toimijoina.

Hypnosynnytyksessä ei ole kyse tiedottomana toisen vallassa synnyttämisestä – päinvastoin!

Syvärentoutuminen apuna synnytyksessä

Hypnosynnytys-termi (eng. HypnoBirthing) tulee USA:sta metodin kehittäjä Marie Monganilta ja tarkoittaa sitä, että odottavat äidit ja isät opastetaan käyttämään syvärentoutumista apuna synnytykseen valmistautumisessa ja synnytyksessä.

Syvärentoutusharjoittelulla opetellaan saavuttamaan rauhallinen, syvä rentouden ja keskittyneisuuden tila, jota hyödynnetään synnytyksen hetkellä.

Kun synnyttäjä on rento, synnytyshormonit toimivat optimaalisella tavalla ja synnytys sujuu helpommin.
Kyky rentoutua ja hengittää tehokkaasti auttavat äitiä ja vauvaa jaksamaan paremmin synnytyksen aikana ja sen jälkeen.

Tyypillisimmin syvärentoutusharjoittelu synnytysvalmennuksessa tarkoittaa ohjaajan ääneen lukemia rentoutusharjoituksia. Rentoutusharjoittelua jatketaan kotona mm. rentoutusäänitettä kuuntelemalla. Lisäksi kursseilla opetetaan omaa mieltä vahvistavien voimalauseiden eli affirmaatioiden sekä positiivisten mielikuvien käyttöä.

Nämä tekniikat vaikuttavat tehokkaasti alitajunnan tasolla saakka ja siksi valmennus on syvälle luotaavampaa kuin pelkkä tietopuolinen valmennus.

Miksi hypnosynnytys?

Synnytys haastaa ja sisältää aina hallitsemattomia elementtejä. Näiden kohtaamisessa auttavat omien tarpeiden ja voimavarojen tunnistaminen, valinnanmahdollisuuksien tunteminen ja etukäteen tehty mentaalinen työ.

Asiakkailta saatujen palautteiden perusteella hypnosynnytysvalmennus on auttanut odottamaan synnytystä positiivisin ja luottavaisin mielin, pärjäämään synnytystuntemusten kanssa ja kohtaamaan synnytyksen ennakoimattomuuden/ haasteet rauhallisin mielin.
Hypnosynnytysvalmennus on auttanut monia naisia ja perheitä saavuttamaan voimaannuttavan synnytyskokemuksen, lähentänyt kumppaneita toisiinsa ja auttanut syventämään kiintymyssuhdetta vauvaan jo raskausaikana.

Oma kokemukseni hypnosynnytyksestä

Kävin hypnosynnytysvalmentajakoulutuksen odottaessani toista lastani. Keski- ja loppuraskaudessa tein säännöllisesti metodiin kuuluvia rentoutumis- ja affirmaatioharjoituksia. Vaikka tiesin luonnollisesta synnytyksestä paljon jo entuudestaan, vahvistivat hypnosynnytystekniikat luottamustani omaan kehooni entisestään.

Synnytykseni oli nopea ja intensiivinen. Silti koin koko ajan olevani tilanteen tasalla ja hallitsevani synnytystuntemukset hyvin synnytyslaulun ja tehokkaan hengityksen avuin.

Sopivat synnytysasennot löytyivät kehoa kuuntelemalla. Ponnistaminen sujui refleksinomaisesti ja keskityin hengitykseen, jotta vauva ei syntyisi liiankin nopeasti. Sanotaan, että ”hypnovauvat” ovat usein luonteeltaan erityisen tyyniä. Tyyni ja perustyytyväinen poika syntyi hypno-opeilla meillekin.

Hypnosynnytys on avannut minulle uuden maailman: se on vahvistanut itseluottamustani muillakin elämänaloilla ja avannut minulle uuden uran pehmeän synnytyskulttuurin edistäjänä. Olen ikuisesti kiitollinen, että löysin hypnosynnytyksen!


Hidasta elämää -bloggari Teemu Syrjälä on käynyt haastattelemassa Tuisku Koskelaa, keskustelun löydät alla olevasta videosta.