Uusi päivä: Haastattelussa valmentaja Heikki Harju

Päätin leikkiä toimittajaa ja tehdä haastattelun avopuolisostani Heikki Harjusta, joka on tehnyt 8 vuotta valmennustyötä fyysisen, psyykkisen ja henkisen hyvinvoinnin saralla. Heikillä on mielestäni erittäin paljon annettavaa ihmisille juuri tässä ajassa, jossa ihmiset kokevat erilaisia turhautumisen tunteita. Myös valmentajat ja tulevat valmentajat voivat hyötyä Heikin sanomasta.

Haastattelun pääpiste on psyykkisen ja henkisen valmennuksen puolella, koska ne näyttelevät tärkeää osaa myös tehtäessä mitä tahansa muutoksia vaikka ravintoon tai kehon liikuttamiseen liittyen. Monesti asiakas tulee valmennukseen hakemaan apua esim. painon pudotukseen, mutta huomaa pian, että tarvitseekin jotain ihan muuta. Ja tämän muun kautta myös paino löytää luonnollisen tilansa.

Kysymykseni ovat tummennetulla ja Heikin vastaukset niiden perässä.

Suomessa alkaa olla jo paljon erilaisia valmentajia, Life coacheja ja paremman elämän opastajia. Minkälainen valmentaja sinä olet?

Heikki: Valmennukseen on olemassa paljon erilaisia tekniikoita, strategioita ja metodeja. Itse uskon, että mitä useampaan tutustuu sitä parempi. Tutustumisen pohjalta tulee sitten poimia itseensä eniten vaikuttaneet suuntaukset harjoitteluun ja tätä kautta laajentaa omaa ymmärrystään elämästä ja ihmisistä.

Täten itse valmennustapaamisissa asiakkaiden kanssa ei tarvitse miettiä mitään tekniikoita, vaan voi olla läsnä ja puhtaasti kuunnella ihmistä ja tarvittavat tekniikat, metodit ja ratkaisut nousevat sitten hetken ja tilanteen mukaan valmentajan ”selkärangasta” ja tilanteesta itsestään. Tämä on se tapa, miten itse teen tätä työtä.

Mihin ihmiset/asiakkaasi tarvitsevat apua ja ohjausta?

Heikki: Mielestäni ihmiset tarvitsevat apua löytääkseen omat voimavaransa, oman ainutlaatuisen osaamisensa ja itseluottamuksensa. Autan ihmisiä ymmärtämään omia tunteitaan ja näkemään niiden viestit sekä erilaisten haasteiden tarkoitus eteenpäin vievänä voimana.

Ihminen tulee monesti valmennukseeni uudistumisen tai muutoksen tarpeesta tai päästäkseen eroon jostain ongelmasta, kuten ylipainosta, masennuksesta, heikosta itsetunnosta, parisuhdeongelmista tai muista terveysongelmista. Pyydän ihmistä kertomaan ongelmasta tai tavoitteestaan. Ihmisen kertoessa näkemystään, pystyn valmentajana näkemään, mitkä ”tarinan” osat toimivat rajoittavina uskomuksina tai minkälaisia rajoittavia tunteita ongelman ylittämiseen liittyy. Koen työni yksinkertaistettuna asiakkaan irtauttamiseksi tästä ”tahmeasta tarinasta” kohti aina toimivaa ja eteenpäin kuljettavaa elävää todellisuutta.

Alussa ihmisen olotila on kuin kiven alle pusertuneella madolla, koska hänen tavoitteensa on kaukana tai eläminen tuntuu ongelmalliselta. Valmentajana autan häntä kiipeämään kiven päälle uuteen tunnetilaan, josta hän voi nähdä tai voin näyttää hänelle ratkaisun. Tämän jälkeen lähdemme yhdessä kulkemaan kohti päämäärää.

Voiko valmentajaksi opiskella koulussa? Kuinka paljon omalla kokemuksella ja kasvulla on merkitystä siinä, paljonko ihmiselle voi antaa?

Heikki: Oppiminen menee kolmessa vaiheessa sekä valmentajan että asiakkaan suhteen. Ensin tulee tieto (jota pitää saada myös perinteisesti käsitettävän opiskelun kautta). Sen jälkeen tietoa käytäntöön pistäessä syntyy kokemus, jonka pohjalta tekemistä voi lähteä harjoittamaan säännöllisesti. Säännöllinen harjoittelu – niin fyysinen kuin henkinen –  kasvattaa ihmistä eteenpäin uusille tasoille, jolloin hänellä on jotain uutta annettavaa myös muille.

Sanoisin, että kuka tahansa on valmentaja silloin, kun auttaa ihmistä kohtaamaan todellisuuden eli näkemään (ongelmalliset) asiat irti ihmisen negatiivisista tai ylipositiivisista mielikuvista käsin. Oma valmennukseni jatkuu tästä tapahtumasta niin, että katsotaan, miten asioiden halutaan tulevaisuudessa olevan, jonka jälkeen luodaan tämä uusi tulevaisuus.

Uskomuksiani valmennukseen liittyen ovat muun muassa että 1. Se mihin käytämme aikaa ja mihin keskitymme, se kehittyy ja 2. Se, mitä ei ole itsellä, ei voi muille antaa.

Mitä ihmiset ovat saavuttaneet valmennuksissasi?

Heikki: Tulevaisuuden pelko on hävinnyt. Itseluottamus on vahvistunut. Paino- ja terveysongelmat ovat hävinneet. Vanha ihmissuhde on päättynyt. Uusi ihmissuhde on löytynyt. Vanha työpaikka on uskallettu jättää. Uusi unelmien työpaikka/elämätehtävä on löytynyt. Antanut itselleen luvan olla ”vain äiti”. Oman isän kohtaaminen tunnetasolla. Tunteiden ilmaisu vapautunut. Elämän suunta täysin muuttunut. Tässä oli muutamia.

Kun ihminen löytää merkityksen elämälleen ja tätä kautta oppii keskittymään oikeisiin asioihin, jotka palvelevat niin häntä itseään kuin hänen ympäristöään, kaikki ongelmat ja pohdiskelut, jotka kuormittavat mieltä putoavat omalle paikalleen. Täten konkreettinen toiminta kohti aitoja tavoitteita voi alkaa.

Minkälainen perhe sinulla on?

Heikki: Maailman paras perhe, johon kuuluu rakas avopuolisoni ja tuleva vaimoni Heidi, täydellinen opettajani 1,5 vuotias Jere sekä kaksi tyttökissaa. Perheemme feminiini- ja maskuliinienergiat ovat siis melko hyvin tasapainossa =).

Kuvailisin elämäämme seuraavasti: Elämme kaaoksen keskipisteessä täydessä tyyneydessä välillä eksyen pyörremyrskyn tuulisempaan osaan. Nautin joka hetkestä.

Mikä on parisuhteen tai perheen merkitys tarkasteltaessa ihmisen kasvua?

Heikki: Uskon, että ihmiselle annetaan juuri sellaiset haasteet, jotka hän on valmis käsittelemään. Kun on ottanut vastuun elämästä yksilönä, kohdalle tuodaan parisuhde. Kun on ottanut vastuun parisuhteesta, tulee mahdollisuus laajentua perheeksi ja kasvaa jälleen. Tämä ei tietysti aina ilmene tässä järjestyksessä, vaan joskus kaikki haasteet rysäytetään kerralla niskaan. Ja joskus alamme löytää itseämme vasta perhepyörityksen jälkeen…

Kasvusta (henkinen ja psyykkinen) puhutaan silloin, kun pyrkimyksenä on halu ja aktiivinen toiminta saada parisuhde ja perhe entistä toimivammaksi. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että otamme vastuun itsestämme ja lopetamme ympäristömme syyttämisen. Parisuhteen  tulisi olla paikka, jonne mennään antamaan sen sijaan, että siellä odotettaisiin omien tarpeiden ja mielikuvien täyttymistä.

Usein myös uskomme, että parisuhde tai perhe itsessään on tavoite tai tarkoitus. Kasvussa taas aletaan ymmärtää, että omalla elämällä, parisuhteella ja perheellä on jokin itseään suurempi tarkoitus, joka tulee etsiä, löytää ja ymmärtää. Sama perheen suhteen. Nämä kaikki ovat prosesseja, jotka ovat jatkuvassa muutostilassa. Jos vastustamme mitä vaan luonnollista liikettä, kuolemme joko hengen tai kehon tasolla.

Miltä tuleva syksy näyttää töiden osalta?

Kalenterista löytyy sopivasti luentoja, henkilökohtaisia valmennuksia sekä asiakkaiden tarpeista syntyneitä ryhmävalmennuksia sekä viikonloppuretriittejä. Viimeisimmät siksi, että olen huomannut suurimman osan meistä tarvitsevan uudenlaisen sosiaalisen ympäristön saavuttaakseen ja ylläpitääkseen tavoitteitaan.

Jotain erityisesti mainitakseni syksyn tarjonnasta, niin syyskuussa tulossa on kaksi parisuhderetriittiä ”Kukoistava ja kehittyvä parisuhde” mahtavassa Jyväskylän Wäärälässä, jossa pidimme jo kesällä yhden hyvinvointiretriitin erinomaisella kokemuksella. Toinen pidetään Tampereella jossain vaiheessa syksyä.

Puolisosi Heidi on kirjoittanut kirjan ”Uusi päivä – matka kokonaisvaltaiseen muutokseen luonnollisen ravinnon avulla” samaisista muutoksista, joita sinä olet kokenut ravitsemuksen saralla. Kommentoisitko kirjaa jollain tavalla. 

Vaikka Heidi suosittelee kirjan lukemista jaksottaisesti edeten, olen kuullut monelta, kuinka kirja on ahmittu päivässä tai parissa ja muutokset ovat lähteneet heti toden teolla käyntiin.

Mielestäni kirja on ehdottoman suositeltava kenelle tahansa, joka haluaa syventää ymmärrystään  terveyteen, energisyyteen ja hyvään oloon muuttavasta ravitsemuksesta. Kirjan parasta antia on käytännöllisyys, tehtävät ja kirjoitustapa, joka vie lukijan mukanaan.

Terveisesi lukijoille

Näe elämäntilanteesi sellaisena kuin se on – älä huonompana tai parempana. Luo tulevaisuutesi tästä todellisuudesta käsin paremmaksi, kuin nykyhetki.

Mutta eikö tässä hetkessä kaikki ole aina täydellistä?

Kyllä on. Ja siksi vain läsnäolevasta hetkestä löytyy voima luoda uutta tulevaisuutta. Jos emme tätä tee, toistamme rutiininomaisesti tiedostamatta jo tapahtunutta menneisyyttä.

Kiitos!