Vakaalla maalla: Kestävän johtajuuden arvot

Porin Nuorkauppakamarin tuoreena koejäsenenä sain osallistua vuosikokouksessamme järjestettyyn puhekilpailuun. Aihe selviää tämän tekstin otsikosta. Puheen suunnitteluun sai käyttää aikaa 30 minuuttia.

Innostuin aiheesta löytäessäni siihen itselleni läheisen näkökulman. Ohessa julkaisen puheen tismalleen siinä muodossa, jossa sen vuosikokouksessa esitin. Sen ajatus sopii erityisen hyvin yhteiselle vakaalle maalle.

Aika ajoin niin työelämässä kuin opiskelijaprojekteissakin tulen pohtineeksi kestävän johtajuuden arvoja: Miten minua ja muita johdetaan siten, että johtaminen voi kantaa pitkälle ja rakentaa toimivan jatkumon myös pidemmällä tähtäimellä. Ei vain siten, että saavutetaan yksi päämäärä turmellen ne resurssit, erityisesti inhimilliset resurssit, joita käytettävissä on.

Jos johtajuuden keinoin riistetään se arvokas, joka kanssaihmisillämme on; jos johtaminen kytkee toisemme järjestelmiin, jotka mittaavat meitä vain kovin epäinhimillisin parametrein; se ei ole kestävää johtajuutta.

Kestävä johtajuus rakentuu inhimillisten voimavarojemme kunnioittamiselle. Se rakentuu sen upean voiman kultivoimiselle, joka meissä kaikissa on.

Kestävä johtajuus kunnioittaa yksilöitä: Se ei väkisin koeta laittaa meitä mitä keinotekoisimpiin muotteihin, eikä se vala meistä rahaa ja valtaa himoitsevien koneistojen rattaita. Koneistojen, joiden vauhti sitten imee sielumme tyhjiin.

Kestävä johtajuus ymmärtää, että me kaikki olemme samassa veneessä.

Iloinemme,
suruinemme,
kärsimystemme kanssa.

Kestävä johtajuus ei erottele meitä, vaan tuo meidät yhteen.
Kestävä johtajuus ei huuda ja pakota. Se arvostaa ja hymyilee lempeästi.

Ja siten se rakentaa yhteisöstämme joka hetki onnellisemman, paremmin voivan, kukoistavamman kuin koskaan aikaisemmin. Kestävän johtajuuden arvoista keskeisin on kunnioittaa kanssaihmistä ja tämän ainutkertaisuutta.

Olimme johtajia tai emme, meistä jokainen voi joka hetki noudattaa tätä arvoa ja saattaa omalta osaltaan ympäristömme ylivertaiseen kukoistukseen.